Středa, 29 května

POKRAČOVÁNÍ HOLLYWOODKÉHO KULTOVNÍHO TRHÁKU „BOSÉ NOHY PARKU (1967)“ SE BUDE TOČIT U PITKOVICKÝCH JEZER

„OBEC NENÍ TAK BOHATÁ, ABY POŘIZOVALA LEVNÉ VĚCI“, JE KRÉDO ZASTUPITELE KAPPELA

Po předražených a kvalitou nevyhovujících investicích do Uhříněveského muzea, Cukřiku a dalších se podařil zastupiteli Pavlu Kappelovi konečně vpravdě husarský kousek. Hollywoodská produkce si vybrala pro exteriéry pokračování filmového trháku „Bosé nohy v parku“ uhříněveský Pitkovický park s relaxačním chodníkem  jedinečného názvu „Hmatová stezka pro chůzi naboso“. Dotazem u donátora filmu, proč zrovna u nás, jsme dostali jasnou a sebekritickou odpověď: „Nosnou linkou druhé části bosých noh v parku bude právě pitomost tohoto názvu. A takovou blbost, instalovat relaxační stezku v parku, kterou plní domácí mazlíčci svými exkrementy a narkomani jehlami, jsme nenašli ani v kýčovitých projektech Emirátů. Sorry, to není proti vaší obci, v ní se nám moc líbí, to je proti ten absurdní proudžekt.“ Autor nápadu na vybudování 12 metrů bososetzky se nenechal touto kritikou rozhodit. Kontroval tím, že se mu podaří zvýšit obecní rozpočet do Hollywoodských výšin, a to ještě stihne „zalepit sekeru“ jeho stranického druha Vojty Zelenky, a takto mu případně odpomůže od hrozících tepláků.ovek do kapes vybraným kamarádům, a raději dobudovat třeba zmíněné osvětlení.

HMATOVÁ STEZKA SI ZASLOUŽÍ Í POZORNOST KVŮLI POŘIZOVACÍ CENĚ 100 TISÍC KORUN ČESKÝCH A DRAHÉ ÚDRŽBĚ

„Hmatová stezka pro chůzi naboso“ v Pitkovickém parku s rybníky je vpravdě vizionářským počinem koordinátora participačního plánování MČ Praha 22, Pavla Kappela. Relaxační chodníky se uplatňují ve velkém v krytých lázeňských prostorách, pro něž je vynálezce Kneipp konečně navrhl. Relaxace je docilováno třemi faktory – chůzí po kamenech a střídavou chůzí v teplé a studené vodě. Chodníkář Kneipp by se divil, jak tuto metodu zastupitel Kappel inovoval pro chůzí v parku „na boso“? Dílo je to navíc nadčasové v ultramoderním trendu otužování. Naboso se v parcích dá chodit poměrně krátký čas v roce, chodí-li tam na boso vůbec někdo? Z participativního rozpočtu se nakoupily kameny a několik akátových kulatin, studenou vodu nahrazují v přírodních podmínkách sníh a mráz. Jedinečné a unikátní dílo za více než 100 tisíc korun českých z participativního rozpočtu MČ Praha 22 je v Pitkovickém parku na světě. Jako vždy se najdou reptalové a škarohlídové, kritizující nadhodnocenou cenu díla, navíc šířící nepravdu, že už nezbyly finance na několik putovních dřevěných věder na teplou vodu, také z akátu. V nich si měli bosochodci na máčení chodidel, podle inovativního návrhu zastupitele Kappela, nosit teplou vodu z domova na vlastní náklady. Tyto džběry měly být zálohované. Jak praví wikipedie, při léčbě Kneippovou metodou se mimo jiné dostavuje tělesná a duševní rovnováha a posilují se sebeozdravné procesy. Takže vedle zdraví bosochodců v Pitkovickém parku prý dojde i k sebeuzdravování a rovnováze obecní kasy. Kdo by na to 100 tisíc nevynaložil?

PAVEL KAPPEL, ZASTUPITEL A KOORDINÁTOR PARTICIPACE V JEDNOM, PRO BLAHO OBČANŮ NA KORUNU NEHLEDÍ

V objednávce obce na zhotovení bosé stezky z 12. května 2021 je uvedena předběžná cena vč. DPH: 100 914,00 Kč. Zážitková stezka pro bosé nohy byla po zhotovení předána realizační firmou dne 23. 8. 2021, s tím, že dodatečně bude doinstalována informační tabule, jejíž grafická úprava je ještě ve výrobě, ale stezka je jinak již plně připravena k používání. A konečná cena? Celých 100 914 Kč. I když, jak uvádíme dále, úplně tak konečná není. Pokud se z popisu této absurdní investiční zdá, že je velmi drahá a hlavně téměř nepoužitelná a zdravotně či bezpečnostně závadná záležitost v městském parku, není utrácení ještě konec. Přece o stezku se musí někdo pravidelně starat! Veškeré relaxační kouzlo ozdravné bosostezky tak ještě zdaleka nekončí. Copak necháte chodit bosé děti tam, kde se potulují psi a trousí a trousí, mezi kameny mohou být nástrahy úlomků skla a nedej bože, použité vzpomenuté jehly narkomanů…? To samozřejmě pracovníci odboru správy majetku radnice nemohli opomenout a z jejich korespondence plyne požadavek na cenovou nabídku dodavatele na každoroční údržbu. Vždyť pravidelný servis je dlouhodobě zlaté dno každého podnikání! A to je další trik (nebo Záměr? Nevědomost?) finanční marnotratnosti zastupitele a současně bývalého zaměstnance radnice Pavla Kappela (bezpr. za STAN). Pracovníci odboru správy majetku si samozřejmě na rozdíl od pana zastupitele uvědomují nástrahy bosostezky a správně hovoří o potřebě cenové nabídky na udržovací práce… že by bylo vhodné mít každý měsíc zajištěnou prohlídku, dosyp materiálu atd…. v případě , že by si někdo do bosé nohy něco zarazil, něco co bude třeba zahrabané v materiálu bosé stezky, tak nás nikdo nemůže nařknout, že neprobíhají pravidelní kontroly…je pravda, že např. k zahrabání použité jehly, rozpůlené plechovky nebo jiných nebezpečných ostrých předmětů může dojít klidně i ihned po kontrole, ale to nedokážeme ovlivnit (citováno z materiálu majetkového odboru radnice). Dodavatel cenovou nabídku velmi pečlivě popsal (viz ukázka):

Jarní příprava na sezónu:

  • technická revize prvků a obrubníků
  • aplikace ochranného pigmentového nátěru
  • plení (odstranění trávy, plevele a nežádoucího materiálu,např. napadaného listí)
  • dosyp a filtrace povrchů (mulčovací kůra, štěpka, šišky, písky).
  • Jarní příprava na sezónu je současně první pravidelnou servisní údržbou v případě, že zákazník objednal pravidelný měsíční servis.

Pravidelná měsíční údržba – 1 x měsíčně:

  • kontrola bosé stezky, funkčnosti prvků
  • plení (odstranění trávy, plevele a nežádoucího materiálu, např. napadaného listí)
  • dosyp a filtrace povrchů (mulčovací kůra, štěpka, šišky, písky).

Příprava na ukončení sezóny:

  • aplikace ochranného nátěru nebo impregnace dřeva a dřevokazným škůdcům, houbám, plísním. To vše každý rok za pouhých 22 109 Kč! No, nekupte to!

A interní materiál odboru správy majetku obsahuje nakonec i šalamounský, leč samozřejmě správný dodatek: ať rozhodnou radní. Tak jsme se dotázali povolaného, radního pro oblast pana Štěpána Zmátla (KDU-ČSL), zda stezkovou absurditu bude při životě udržovat stálým vysáváním obecního rozpočtu. Jeho odpověď byla jednoznačná a rázná: „Za mě ne!“. Navíc jsme se dozvěděli, že radnice zahrnula bosou stezku mezi pravidelně uklízená místa, o něž se stará vlastními silami. Pro úplnost zbývá dodat, že zastupitel Pavel Kappel (volený za STAN) byl v letech 2020 a 2021 současně i zaměstnancem radnice odpovědný za participaci s ročními náklady na jeho činnost kolem milionu korun?

HOLLYWOODSKÝ EPILOG

Z Hollywoodské nabídky nakonec kvůli koronaviru sešlo, a další rozpočtová sekyra je na světě. Radnice MČ Praha 22 tak může do sbírky finanční marnotratnosti a zbytečných projektů zastupitele Pavla Kappela a některých jeho stranických druhů přidat další položku, místo něčeho pro občany potřebnějšího a hlavně užitečnějšího. A že by se toho i za tyto peníze našlo? Spolek „Zachraňme Uhříněves“ se alespoň ochotně nabídl, že na vlastní náklady vyhotoví informační tabuli s textem: „Zde chodil bos a bos chodit bude zastupitel Pavel Kappel. Na věčné časy!“. My jenom dodáváme, že se to bude mimořádně vyjímat na předvolebních agitkách jmenovaného před komunálními volbami letos v říjnu.

-red-

Chodníček za 100 914 Kč — pár klád, pilin a kamení…