Neděle, 16 června

historie

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V HISTORII NAŠÍ OBCE
historie

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V HISTORII NAŠÍ OBCE

FRANTIŠEK DIVIŠ – STAROSTA UHŘÍNĚVSI V LETECH 1919–1943 V novodobé historii se v Uhříněvsi vystřídali starostové Jan Srb st. (v letech 1849–1850), František Koliha (v letech 1850–1887), Jan Srb ml. (v letech 1887–1908) a Antonín Semanský (v letech 1908–1918). V  roce 1919 pak byl zvolen starostou naší obce FRANTIŠEK DIVIŠ. FRANTIŠEK DIVIŠ – KOMUNÁLNÍ POLITIK A PODNIKATEL František DIVIŠ (20. 6. 1885 – 27. 2. 1943) se stal starostou Uhříněvsi po obecních volbách v roce 1919. Patřil k aktivním sociálním demokratům a za jeho úřadování zahájila 1. ledna 1925 činnost okresní politická správa v Říčanech. Tím bylo město Uhříněves odloučeno od politické správy na Žižkově. Významnou složkou sociálnědemokratické strany v Uhříněvsi byla Dělnická tělovýchovná jednota...
VÁNOČNÍ TRADICE  MAJÍ BOHATOU HISTORII
historie

VÁNOČNÍ TRADICE MAJÍ BOHATOU HISTORII

JESLIČKY A BETLÉMY VE VÁNOČNÍ  UHŘÍNĚVSI V Uhříněveském kostele Všech svatých se v čase vánočním od nepaměti vystavují barokní jesličky od neznámého autora. Kdy a jak se v kostele objevily, není známo. Farní vikář P. Mgr. Juraj Begany se rozhodl v letech 2021 a 2022 tyto jesličky nahradit perníkovými se stovkami postav, které vyrobil spolu s farníky. Vzhledem k náročnosti jejich výroby se však v letošním roce opět setkáme s jesličkami původními. JESLIČKY Jesličky si zcela každý vybaví s časem vánočním. Pro věřící znázorňují narození jejich Spasitele ve chlévě na seně a pro ateisty jsou součástí vánočního příběhu a času. Stavění jesliček v kostelích, na náměstích a v domácnostech se stalo historicky prvním a tradičním vánočním zvykem. První jesli...