Středa, 29 května

Blog

Blog

Proč?

Svět i naše země hledá cesty, jak se dostat z covidových, válečných a ekonomických šlamastyk. Dopadají na nás důsledky obou aktuálních válek, rostoucí ceny všeho, snaha ozdravit vládní finance… Proti tomu se nám zdají naše domácí politické rozbroje a půtky v Praze 22 skoro nedůležité. PROČ? Hůř nebo těžko nám bude zřejmě všem, bez ohledu na politické preference. O to víc je ale třeba napnout síly a myslet hlavně na to, jak se i na úrovni městské části připravit na horší časy.Naštěstí jsou stále k dispozici dozvuky tučnějších let. Dojíždějí nebo dosud jsou k dispozici dotační programy, na které za pár let naše země nejspíš nebude mít peníze. Teď je ale má a máme jednu z posledních šancí je využít. Přijatelnou budoucnost nám všem přitom může zajistit nastupující generace, musí být ale vzděl...
Dopřejme sekačkám a pilám víkendový odpočinek
Blog

Dopřejme sekačkám a pilám víkendový odpočinek

Važme si toho, že naše Uhříněves je zelenou obcí. Stačí se projít bytovou zástavbou, kolem Říčanky či Husovým náměstím. Mohou za to upravené zahrádky majitelů a vedení radnice, kterému se podařilo uchránit zeleň i před nesmyslným projektem školky. Za to si zaslouží občané Uhříněvsi, Pitkovic a Hájku naše upřímné poděkování.Tato péče se pochopitelně neobejde bez hlučných zařízení. Dovolujeme si jejich majitele poprosit, aby víkendovou pohodu a posezení sousedů v zahradní zeleni jim nezměnili úpravou zahrad v posezení u autodromu. Navrhujeme proto sekací a řezací víkendový půst od sobotního podvečera (16.00 hodin) do konce víkendu.Některé obce toto dokonce regulují i vyhláškou, ale my se jako redakce stavíme za občanskou tolerantnost. Proto jménem redakce Uhříněveských občanských novin a vš...
Blog, Články

Proč?

PROČ můžeme v nejnovějším čísle Uhříněveských občanských novin otisknout rozhovor se starostou? Když ten předcházející starosta s námi zásadně odmítal mluvit? Protože se snad konečně do Prahy 22 vrátily normální demokratické poměry. Zvláštní doba, kdy se starosta Zelenka choval vůči médiím jako severokorejský vůdce Kim Čong-un, který osobně vybírá, s kým mluvit a s kým ne, je snad definitivně pryč.To ale samozřejmě neznamená, že hodláme nového starostu Tomáše Kaněru v budoucnu nějak chránit. Dostává od nás obligátních 100 hájených dnů a pak se k němu budeme chovat stejně kriticky jako ke všem ostatním voleným zástupcům. PROČ? Prostě proto, že je to podstata nezávislé novinářské práce.PROČ bychom měli být optimisty, kteří už vidí konec utrpení centra...
Blog

DOPŘEJME SEKAČKÁM, KŘOVINOŘEZŮM A PILÁM VÍKENDOVÝ ODPOČINEK

My všichni si tu trochu klidu zasloužíme Buďme pyšní, že naše Uhříněves je zelenou obcí! Stačí se projít bytovou zástavbou či kolem Říčanky. Mohou za to díky péči jejich majitelů vymazlené zahrádky, stejně jako upravená zeleň před mnoha domy. Občané Uhříněvsi, Pitkovic a Hájku si za to zaslouží naše upřímné poděkování. Zatím se také můžeme chlubit i krásnou okolní přírodou a veřejnou zelení, pokud ji ovšem nezlikvidují radní stavbami typu školka v Bytovkách.Tato péče se pochopitelně neobejde bez hlučných zařízení. Dovolujeme si ale jejich majitele poprosit, aby víkendovou pohodu a posezení u sousedů v zahradní zeleni neměnili úpravou zahrad v posezení u autodromu. Moc by nás potěšil sekací a řezací víkendový půst od sobotního oběda do konce víkendu.Některé obce toto dokonce regulují vy...
Blog

PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST, NEBO ODEJÍT

Za hranou dobrého vkusu i novinářské etiky napsala místostarostka Kateřina Erbsová svůj velice osobní úvodník do květnového vydání Uhříněveského Zpravodaje, ve kterém informuje občany o odvolání starosty. Místo, aby bez vytáček přiznala, že se vládnoucí koalice rozpadla, pokusila se za pomoci celé řady nepravdivých výroků i argumentačních faulů zasít do našeho veřejného prostoru zmatek, a tím zakrýt pravý stav věcí, tedy chaos a bezradnost panující na radnici.Nikdo nezpochybňuje právo vydavatele vyjádřit se v editorialu k aktuálním tématům, ovšem radní by si neměl plést „otvírák“ se svým FB profilem, neboť časopis je vydáván za peníze celé komunity. Nefňukat, chovat se státnicky. Lidi nerozdělovat, nýbrž stmelovat.Přesto voliči nalezli mezi plačtivými řádky pár zásadních sdělení: K. Er...
Proč?
Blog, Články

Proč?

PROČ nová občanská tiskovina pro uhříněveský, pitkovický a hájecký rybníček? Má to zdánlivě jednoduchý, ale zásadní význam. K jejímu vydávání nás přiměly podněty a připomínky Vás spoluobčanů, že jste - a my se přidáváme - jsme - informování prostřednictví oficiálního radničního Uhříněveského zpravodaje zcela jednotvárně a tendenčně. Jakýkoli kritický hlas, nebo hlas opozice, je potlačen a není slyšet. Radniční noviny zkrátka nikomu jinému než názoru samotných sedmi radních prostor nedávají. Je to trvalý zlozvyk mnohých podobných novin, naši ctění radní zjevně přehlédli, že jsme si jen před pár dny připomněli výročí 31 let svobody, názorové plura­lity a svobody slova. Nahlédněme do obsahu tohoto čísla občanských novin: dozvěděli jste se například, kdo může za to, že školní jídel...