Středa, 24 července

Cestování

Obora v Uhříněvsi přírodní památkou
Cestování

Obora v Uhříněvsi přírodní památkou

VZROSTLÉ STROMY S UNIKÁTNÍ FLÓROU A FUNKCÍ NEZAPŘOU TŘÍSETLETOU HISTORII OBORY Uhříněveská obora je unikátní výskytem zajímavých dřevin, nivních luk, říčkou Říčankou a svou historií. Její umístění plní navíc funkci příměstského parku, nabízejícího nejen v parných dnech tolik vyhledávaný stín a pohodu k odpočinku v přírodě. Na první mapě Uhříněvsi z roku 1715 je obora evidována a zakreslena jako bažantnice, na plánu z roku 1806 je už uvedena bažantnice i obora oddělená Říčankou. Z mapy roku 1840 lze získat informace o druhové skladbě v oboře rostoucích dřevin, kdy převažovala směs dubu, břízy, lípy, osiky, vrby a habru. V polovině 19. století pak převládly duby a později se vysazovaly ve směsi se smr...
Starý mlýn, zřejmě nejstarší stavba v Uhříněvsi
Cestování

Starý mlýn, zřejmě nejstarší stavba v Uhříněvsi

SPORY O CHARAKTER, VYUŽÍVÁNÍ A STÁŘÍ BUDOVY V uhříněveské ulici U Starého mlýna se nachází objekt, který již v roce 1875 zaujal akademického malíře Jindřicha Bubeníčka. Díky jeho akvarelům z tehdejší doby se zachovala jeho podoba v původním renesančním stylu. Po tomto roce však bohužel postupně docházelo k odstranění jeho charakteristických renesančních detailů včetně kamenných ostění oken a mohutného kamenného vstupního portálu z červeného pískovce. JEDNALO SE PŮVODNĚ O TVRZ, NEBO MLÝN? Tyto velmi necitlivé zásahy do stavby objektu provedla správa bývalého cukrovaru v Uhříněvsi po jeho zakoupení i s potokem. Koupě byla provedena podle zákona o vodním právu, pro chod cukrovaru byla voda pochopitelně nezbyt...
Cestování

TJ SOKOL UHŘÍNĚVES TŘIKRÁT JUBILUJÍCÍ

Tělocvičná jednota Sokol Uhříněves si v roce 2021 připomíná tři výročí: 125 let od otevření staré sokolovny (30. srpna), 90 let od otevření nové sokolovny, (28. září) a 130 let od vzniku TJ SOKOL Uhříněves(6. prosince). Stará i nová sokolovna byly na místě dnešního Divadla U22. VZNIK SOKOLSKÉ JEDNOTY A POŘÍZENÍ VLASTNÍ SOKOLOVNY Společenský a politický život umožnil v roce 1891 vznik sokolské jednoty. Myšlenku založení Sokola podpořil starosta obce J. Srb provoláním k uhříněveským občanům. Přípravné práce vedli pánové O. Bubeníček, J. Mencl, A. Tichý, J. Nykodým, A. Procházka a za žižkovskou jednotu K. Nedvěd. Dne 14. října 1891 byly na schůzi schváleny jednotné stanovy ČOS a podána žádost na místodržitelství, které 22. lis...
Cestování

Uhříněveský most Františka Josefa I.

Tuší to jen málokdo z těch, kdo prosviští ve vlaku krátký úsek železniční trati mezi Uhříněvsí a Kolovraty. Přímo pod železniční tratí překlenuje Říčanský potok památkově chráněný mostek z dob největší slávy Rakousko-Uherska. Pokochat se jím může spíš cyklista mířící od rybníka Vodice do Kolovrat po moderní cyklostezce, dokončené před pěti lety nákladem 20 milionů korun. Anebo ještě spíš pěší turista, který má čas a náladu se pod kamenným mostem zasnít a vzpomenout časů dávno minulých. 500 km za 5 let První železnice v Českých zemích byla vybudována jako koněspřežka už roku 1827 z Lince do Budějovic. A skoro o patnáct let později, roku 1842, se pak poprvé objevila studie propojit parní železnicí Vídeň s Prahou. Přednost však nakonec dostala trasa z Vídn...
Cestování

Od templářů k baroku

Kdokoli projíždí uhříněveským centrem, nemine kostel Všech svatých zdvihající se nad kamennou zdí. V barokní podobě tu stojí od poloviny 18. století, ale kořeny zdejších svatostánků míří do historie podstatně hlouběji. K mužům s červeným křížem na prsou. Templářům. Řád s příchutí tajemna, dílem mnišský a dílem rytířský, se k nám začal šířit před polovinou 13. století. Kdy se usadil v Uhříněvsi, tehdy známé jako Ugrina ves, se přesně neví, ale zmínka z roku 1292 dokládá zdejší existenci jejich typického opevněného sídla – komendy. Spolu s moravskými Čejkovicemi byla hlavním centrem řádu v našich zemích, její význam potvrzuje fakt, že tu pobýval komtur Ekko, poslední známý nejvyšší templářský představitel u nás.Uhříněveská komenda zůstává jedna z mála skutečně doložených v Čechách, ale k...
Cestování, Kultura

Zvláštní půvab uhříněveského děkanství

Ten dům na náměstí Bratří Jandusů se v ničem nepodobá budovám v okolí. Tvarově pestrý, nápadný, a přece uměřený nese už osm let titul kulturní památky. Podle návrhu architekta Rudolfa Stockara tu stojí od roku 1913.Dnes v něm sídlí Římskokatolický farní úřad u kostela Všech svatých a Řeholní institut Rozjímavých sester sv. Dominika. Budova tak pokračuje v tradici zdejších far, a ta historie je vskutku notně dlouhá. Pozoruhodná stavba z roku 1913 měla na co navázat. Takhle tu šel církevní čas Nejstarší zmínky o zdejším kostele a faře spadají do 14. století, kdy tu sloužili plebáni, v tehdejší terminologii duchovní správci a faráři, zejména na venkově. V kronikách se jich podařilo dohledat devět, nejstarší, který tu působil do roku 1363, nosil jméno Rydlín.Pak se historické prameny na...
Výšlap za tajemstvím dubečské tvrze
Cestování

Výšlap za tajemstvím dubečské tvrze

Z Uhříněvsi k ní vede modrá značka, ale nečekejme víc než zbytky kamenných zdí. A přece se tu v roce 1608 odehrála jedna kapitola osudového jednání o rozdělení habsburské říše mezi Rudolfa II. a jeho bratra Matyáše. Výsledek? Rudolf přišel o její notný kus. Jenže než k bývalé tvrzi dorazíme, je toho ještě hodně k vidění. Pokud se k modré značce připojíme u uhříněveské autobusové zastávky Picassova a zahneme do Vachkovy ulice, hned po pár krocích čeká rozlehlá obora.Staré záznamy ji připomínaly už v roce 1623, kdy zdejší panství držel Karel I. z Lichtenštejna. Zřejmě hrála roli bažantnice, alespoň tak o ní mluví mapa z roku 1715. Ovšem pro nás je spíš zajímavý rok 1982, kdy získala titul přírodní památky. Dnes tu tedy můžeme kroužit přirozenou krásou lesa kypícího florou i faunou, o nic...