Neděle, 21 dubna

Kultura

V UHŘÍNĚVSI VYSAZENA LIDICKÁ HRUŠEŇ JAKO PŘIPOMÍNKA NA NACISTY VYHLAZENÉ LIDICE
Kultura

V UHŘÍNĚVSI VYSAZENA LIDICKÁ HRUŠEŇ JAKO PŘIPOMÍNKA NA NACISTY VYHLAZENÉ LIDICE

ŠTĚP BYL ZÍSKÁN Z PŮVODNÍHO OVOCNÉHO STROMU, KTERÝ JEDINÝ „PŘEŽIL“ VYPÁLENÍ OBCE V pátek 27. května 2022 jsme si přednáškou a otevřením výstavy Anthropoid v Uhříněveském muzeu připomněli 80. výročí spáchání atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Tristana Eugena Heydricha. Nacisté na odplatu během krvavé noci 10. června 1942 vyhladili vše živé i neživé v obci Lidice. V obci po tomto masakru zbyl jediný ovocný strom – hrušeň. Osud Lidic a symbolicky i osud památné hrušně připomněl ve svém vystoupení vzácný host naší akce Ing. Miroslav Kaliba. Od března do listopadu roku 1990 byl předsedou tehdejšího MNV a v letech 1997–1998 starostou obce Lidice. Vzpomenul tragické osudy svých nejbližších. Jeho matka Miloslava Kalibová (rozená Suchánková, 1922–2019) spolu se svou sest...
Cestování, Kultura

Zvláštní půvab uhříněveského děkanství

Ten dům na náměstí Bratří Jandusů se v ničem nepodobá budovám v okolí. Tvarově pestrý, nápadný, a přece uměřený nese už osm let titul kulturní památky. Podle návrhu architekta Rudolfa Stockara tu stojí od roku 1913.Dnes v něm sídlí Římskokatolický farní úřad u kostela Všech svatých a Řeholní institut Rozjímavých sester sv. Dominika. Budova tak pokračuje v tradici zdejších far, a ta historie je vskutku notně dlouhá. Pozoruhodná stavba z roku 1913 měla na co navázat. Takhle tu šel církevní čas Nejstarší zmínky o zdejším kostele a faře spadají do 14. století, kdy tu sloužili plebáni, v tehdejší terminologii duchovní správci a faráři, zejména na venkově. V kronikách se jich podařilo dohledat devět, nejstarší, který tu působil do roku 1363, nosil jméno Rydlín.Pak se historické prameny na...