Středa, 29 května

KOLIK NÁS STOJÍ POLITICI

Jak vysoký je plat starosty? Berou radní hodně, nebo málo?
Jaké dostávají další peníze k platu?

V tomto článku nechceme a nebudeme, jak se to mnohdy děje, kritizovat výši platů našich radních a dalších představitelů radnice – zdaleka nejde jen o členy rady městské části. I když výše platů volených zástupců je často předmětem kritiky a trnem v oku mnoha občanů. Jsou jejich platy vysoké? Anebo jsou nízké?

Jsou a nejsou vysoké, jsou a nejsou zasloužené. Ono je to těžké. Část radních se své práci věnuje jen tak na okraj a vedle mandátu zastávají i další, a to i placené funkce, práce. Na kvalitní, pilnou práci prostě nemají čas, maximálně tak na exhibice pro občany a sociální sítě. Pak jsou jejich platy určitě nezasloužené. Ovšem část radních se naopak své práci věnuje s maximálním nasazením, konzultují vše s odborníky, jejich práce je vidět. A za takovou náročnou a zodpovědnou práci, troufám si říci, si své platy zaslouží. Příklady radních, kteří v minulosti dál rozvíjeli své firmy nebo pokračovali ve svém zaměstnání a současně byli placeni na plný úvazek radnicí, jsou Jiří Knotek (HPP) nebo Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D. (STAN) Ale našli by se i další.
Kolik nás stojí starosta? A kolik celá rada? Nejlépe si to bude ukázat na konkrétních příkladech z naší obce, viz tabulka. A protože se i platy radních v průběhu let zvedaly a porovnání s předchozími roky by tak bylo nefér vůči současné radnici, budeme porovnání vztahovat k aktuálním nákladům. Z porovnání pak vychází, že sedm radních na plný úvazek je nemalá zátěž pro rozpočet naší obce. Jenže k nákladům na plat radních je třeba přičíst i náklady na zastupitele, zaměstnané zastupitele nebo komise. Spoustu zastupitelů má totiž další funkce, placené funkce. Výčet funkcí a příjmů by byl dlouhý, proto uvedu jen několik příkladů. Za rok 2021 vyplatila MČ na platech členů komisí dalších 409 000 Kč. V tomto smyslu je zajímavá například odměna za konání jedné komise dopravy. V roce 2020 se konaly tři komise, v roce 2021 komise žádná. Za tyto dva roky za své předsednictví a vedení komise získal její předseda RNDr. Jakub Randák (STAN) na odměně
46 000 Kč. Za přípravu jedné komise mu tak MČ zaplatila 15 333 Kč. Je to hodně, nebo málo? Zastupitel může také být zaměstnán jako zaměstnanec radnice. O vhodnosti takového počínání si myslíme své, ale kritizovat to nebudeme. V minulosti byl takto zaměstnán Ing. Michal Klich (HPP), donedávna Mgr. Pavel Kappel (STAN). Pracovní náplní Pavla Kappela v letech 2019–2021 bylo „koordinátor participativního plánování“. O užitečnosti a pracovním vytížení takové plně placené funkce ať si čtenář udělá názor sám.

Rada za starosty Martina Turnovského v letech 2014–2018:
5 uvolněných radních + 3 neuvolnění radní (později sníženo na 2):
náklady MČ na platy radních za 1 rok: 5,9 milionu Kč, za volební období: 23,6 milionu Kč

Rada za starosty Vojtěcha Zelenky v letech 2018–2021:
7 uvolněných radních: náklady MČ na platy radních za 1 rok: 7,4 milionu Kč, za volební období: 29,6 milionu Kč

Rada za starosty Tomáše Kaněry v letech 2021–2022:
3 uvolnění radní + 1 neuvolněný: náklady MČ na platy radních za 1 rok: 3,4 milionu Kč, za volební období: 13,5 milionu Kč

Pozn. Uvolněným radním se rozumí osoba, která vykonává volenou funkci na „plný úvazek“, a tedy za tomu odpovídající odměnu. Uvolněný zastupitel je dlouhodobě uvolněn z pracovního poměru a fakticky se stává po dobu výkonu své funkce „jakoby“ zaměstnancem obce.