Neděle, 16 června

Ptáme se: Hany Marvanové

kandidátky na senátorku za náš volební obvod. Jste významná česká právnička a advokátka a máte značné zkušenosti i s ochranou práv vlastníků či uživatelů nemovitostí v insolvenčním řízení. Jak si stojí MČ Praha 22 v souvislosti s rozestavěným projektem Polyfunkčního domu v Pitkovicích (nová pitkovická školka)? Je šance na rychlé řešení?

Především musím říct, že tu situaci neznám detailně, neměla jsem v rukou smlouvy. Na druhé straně případ sleduji. Zajímá mě jako občanku, jako političku i právničku. Takže znám i výsledky nedávného mimořádného zasedání zastupitelstva. Byla jsem se osobně podívat na staveništi a je to smutný pohled na mate­riál a konstrukce, které tam vinou povětrnostních podmínek degradují.
Samozřejmě se budu pokoušet MČ Praze 22 v této složité situaci pomoci. To je jasné.
Důležité je jak, a k tomu je nutné chápat dvě roviny problému. Bez detailního právního rozboru nemohu v tuto chvíli říct, jaké jsou vyhlídky Prahy 22 v insolvenčním řízení. Nicméně jsem v mnoha případech krachů firem zastupovala práva občanů, takže se velmi obávám, že to znamená přinejmenším zdržení výstavby. Ostatně to bylo otevřeně řečeno na mimořádném zastupitelstvu. Takže v této první rovině občanům neříkám nic nového.
Asi nová bude pro čtenáře druhá rovina. Do řízení již vstoupilo státní zastupitelství, soud také zadal předběžnému insolvenčnímu správci řadu velmi náročných úkolů, jak rozklíčovat události během posledních měsíců před podáním návrhu, a hlavně se v médiích objevily informace, které případ krachu zhotovitele Raeder & Falge spojují se známou kauzou DOZIMETR.
To je velký problém. Pokud se to ukáže jako pravdivé podezření, tak to znamená především zásadní zpochybnění politiků, kteří rozhodovali o podpisu smlouvy. Samozřejmě to ale přes ně dopadá na důvěryhodnost radnice, speciálně vážně tehdy, pokud by po volbách měli vliv na chod MČ. V každém případě hrozí ztížení přístupu k penězům z rozvojových fondů a z pražského investičního rozpočtu. To je oblast, ve které jsem připravena se za zájmy Prahy 22 postavit a pomoci na úrovni hlavního města i z případné pozice senátorky, pokud mi voliči dají důvěru.