Neděle, 16 června

Mimořádně mimořádné zastupitelstvo

O absolutním průšvihu se školkou v Pitkovicích (někdy se o projektu hovoří také jako o Polyfunkčním domě Pitkovice) jsme psali už mnohokrát. A 5. září se k němu sešlo i mimořádné zastupitelstvo městské části.

Velmi stručně o případu. Projekt v Pitkovicích je dobrý nápad, ale jak to bylo v posledních letech obvyklé, tragicky provedený. Zatímco průšvihy s projektem V Bytovkách a s dalšími podobnými nápady nepřerostly svými škodami několik milionů (za projekty, soutěže a podobně), v Pitkovicích hrozí obci (a tedy nám všem) hned několik velkých problémů.
Problém první:
Zhotovitel vybraný radnicí (společnost Raeder & Falge) je v insolvenci a zcela zjevně na ni bude vyhlášen úpadek. Aniž bychom to chtěli v tuto chvíli nějak zjednodušovat, jeví se jako zřejmé, že firma takzvaně podstřelovala ceny a obecně postupovala nepříliš eticky. Podivné převody majetku v posledních měsících a odprodej firmy novým majitelům sídlícím na Marshallových ostrovech v Tichém oceánu vypadá z našeho pohledu velmi, ale skutečně velmi kriminálně.
V každém případě letmý pohled do insolvenčního rejstříku říká, že dluhy firmy jsou ve stovkách milionů korun. Očekávat nějaké plnění z budoucího konkurzu zpětně do kasy městské části skutečně nelze. Jakoukoli budeme mít pohledávku vůči zhotoviteli, lze ji označit za bezcennou.
První problém MČ Praha 22 je tedy finanční a mluvíme tady o desítkách milionů.
Problém druhý:
Druhý problém je reputace a upozorňuje na něj v textu Otázka pro… na první straně tohoto vydání kandidátka na senátorku za náš obvod – právnička Hana Kordová Marvanová. Jde o to, že pokud se ukáže nějaké kriminální pozadí věci a spojení s kauzou Dozimetr, která otřásá pražským magistrátem a hnutím STAN, tak se do hledáčku kriminalistů může snadno dostat i postup vedení naší městské části a jeho jednotlivých členů. Primárně hovoříme o bývalém starostovi Vojtěchu Zelenkovi, ale dost možná v tom nebude sám. Co by to znamenalo? Velmi těžký přístup k penězům z evropských a dalších fondů, velmi těžký přístup k penězům z rozpočtu hlavního města.
Ale nemalujme čerta na zeď. O něčem svědčí ale i fakt, že o propojení školky s kauzou Dozimetr informoval těsně před uzávěrkou tohoto vydání také celostátní tisk, především Lidové noviny.
Problém třetí:
Třetí problém je časový. Insolvence zhotovitele a způsob, jakým měl školku postavit, vytvářejí dohromady pravděpodobnost, že se projekt zdrží ne o měsíce, ale o roky, snad ne déle. Což je velká potíž pro občany, protože jak všichni víme, tragický nedostatek míst v mateřských školách je jedním z největších problémů naší městské části.
Z jednání zastupitelstva snad jedna dobrá informace. Rodí se plán, jak alespoň dočasně nahradit ztrátu více než stovky míst, se kterými bylo pro školkové děti počítáno již od září příštího roku. Zatím nebylo sděleno příliš podrobností, věci se určitě budeme věnovat v některém z dalších čísel.
Rozhodně jedním z výsledků mimořádného zastupitelstva je i toto usnesení: „Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podat trestní oznámení ve věci možného porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, uzpůsobení podmínek „potenciálním zhotovitelům“ a porušení povinnosti při správě cizího majetku.“ Závěr k tomu si jistě vážený čtenář udělá sám.
My jen připomínáme: Vojtěch Zelenka vstupoval na radnici s mnoha plány a sliby. Chtěl udělat z naší městské části téměř středisko evropské architektury. Nyní se ukazuje, že jediným výsledkem je stále větší štos spisů k prověřování případných trestněprávních kroků radnice v Zelenkově období.
Je to mimořádně smutný konec. A ještě smutnější je, že se z toho městská část bude léčit roky a roky.