Středa, 29 května

Právní kauzy Prahy 22

Když v roce 2018 nastupovala na radnici koalice STAN + Praha 22. Naše město, zvolila si do té doby nemyslitelný model sedmi uvolněných, rozuměj placených, radních. Tento počet placených radních neměl a nemá v obcích obdobné velikosti v ČR obdobu. Miliony za platy radních navíc lítaly, a tak tehdejší koalice slibovala úspory. Citujeme tehdejšího starostu Vojtěcha Zelenku (STAN): „Mohu vypsat oblasti, kde se zbytečně utrácejí stovky tisíc ročně, které my spolehlivě ušetříme: právní služby externích kanceláří.“ Úspory za právní služby měl svou prací zajistit advokát a toho času místostarosta Pavel Kosař (STAN). Jak to s jeho šetřením a prací ve prospěch Prahy 22 dopadlo?

ÚSPORY? ALE KDEŽE…

Nejprve se sluší uvést pár čísel: do voleb 2018 pokrývala právní potřeby Úřadu MČ Prahy 22 externí advokátní kancelář. Fakturovala si 48 400 Kč měsíčně. Výjimečně pak úřad objednával další právní služby jako například v roce 2018 právní posudky k veřejné zakázce později zrušené výstavby školní tělocvičny v ZŠ Bří Jandusů za 89 000 Kč. Všechny tyto výdaje mělo angažmá Pavla Kosaře ušetřit. Aby to bylo opravdu jasné, ještě jedna citace, tentokrát z Facebooku STAN Praha 22, krátce po volbách 2018: „Finanční úspory, které nyní MČ vynakládala za právní služby a stanoviska, budou nyní pokrývat budoucí radní.“ A skutečnost? Výdaje za externí právní služby za rok 2019 byly 1,3 mil. Kč nebo za rok 2020 1,2 mil. Kč. Místo úspor tedy přišlo dvojnásobné navýšení. A k tomu musíme připočítat plný plat pana místostarosty Kosaře.

5 PRÁVNÍCH KAUZ = 4 prohry u soudu a 1 lež

Dobře, nesplněné sliby jsou jedna věc, ale byly tyto zásadně zvýšené výdaje města na právní služby dobře vynaloženy? Měla z nich Praha 22 nějaký užitek? Nejlépe to lze demonstrovat na soudních sporech, které MČ Praha 22 za advokáta Kosaře vedla. Buď u soudu uspěla, nebo ne. Rozsudek nezávislého orgánu je totiž pro politika jediné měřítko. V jeho případě se nelze na nic vymlouvat. Rozeberme si je tedy jednu po druhé.

Kauza FINEP. Výsledek: prohra MČ Praha 22

MČ podala v roce 2019 žalobu na neplatnost smluv uzavřených Radou městské části v předchozím volebním období a o dva roky později soud prohrála. Jedním z důvodů byla i skutečnost, že exstarosta Zelenka neměl k podání žaloby oprávnění. Kromě tohoto soudního sporu radnice napadla i rozhodnutí dvou stavebních úřadů a také v obou případech týkající se výstavby v ul. Kašperská neuspěla. Účet za externí právní služby? Půl milionu!

Kauza VIVUS. Výsledek: prohra MČ Praha 22

Na tom, že se v naší obci nadměrně staví, se shodnou snad všichni její obyvatelé. Soudní spor ale dodá slovům politika na váze, jeho boj proti výstavbě pak nevypadá jen naoko. Snad proto radní souhlasili s žalobou proti společnosti VIVUS z důvodu špatného nakládání se srážkovými vodami. Při zamítnutí soudkyně jako jeden z důvodů uvedla, že se radní Lagner (STAN) před podáním žaloby neseznámil se všemi listinnými podklady, které stavebnímu úřadu developer předložil, a nevyužil tak možnosti se včas vyjádřit.

Kauza Bratři v triku. Výsledek: prohra MČ Praha 22

Prý si na radnici před rokem 2018 počínali nehospodárně. Slyšeli jsme i slova o zcizování veřejných prostředků. To nemůžeme posoudit. Ale jako důkaz pro tehdejší radní měla sloužit žaloba na předražení výstavy „Zdeněk Smetana a Bratři v triku“ uskutečněné v roce 2018 v prostorách Uhříněveského muzea. MČ organizátora výstavy žalovala o 145 tisíc Kč. Žaloba byla zamítnuta, Praha 22 musela zaplatit právní náklady žalovanému a kauza ji tak stála víc, než by vůbec mohla vysoudit.

Kauza prodeje pozemku SVJ Přátelství 876–878. Výsledek: prohra MČ Praha 22

Na začátku byl dobrý úmysl. Prodat vlastníkům bytů pozemek pod jejich bytovým domem. Přes nesouhlas obyvatel domu čp. 876–878 navrhla radnice prodat pozemek nikoli jednotlivým vlastníkům bytů, ale dohromady celému SVJ. Tento nestandardní postup katastrální úřad zamítl. Místo změny strategie se místostarosta Kosař rozhodl soudit. Ale i Městský soud v Praze žalobu zamítl. To strašné na celé věci je, že v roce 2019 měli obyvatelé domu kupovat pozemek za 1 659 000 Kč. Po třech letech nový znalecký posudek ohodnotil cenu pozemku na 4 310 000 Kč. A protože podle tři roky starého znaleckého posudku opětovný prodej uskutečnit nelze, obyvatelé domu by nyní museli zaplatit o celých 2 651 000 Kč více. A to jen kvůli chybně zvolenému postupu advokáta Kosaře.

Kauza Rychety. Výsledek: spor probíhá

V Uhříněveském zpravodaji v říjnu 2021 uveřejnil Pavel Kosař článek, ve kterém oznámil, že dlouholetý spor MČ s majiteli pozemku na Rychetách, rodinou Rychetských, dospěl do finále. A že odvolací soud vrátil pozemek o rozloze 40 000 m2 zpět městské části. Jenže to není pravda. Spor neskončil. Nejvyšší soud rozsudky v únoru letošního roku zrušil a věc vrátil k novému řízení. Další stání bude v září. Nehodláme se přiklánět na jednu či druhou stranu sporu prodeje pozemků z roku 2001. Podivujeme se však slovy klasika: Chlubí se kůží medvěda, a ten přitom ještě běhá po lese.

Komu všechny ty peníze šly?

Advokátní kancelář bývalého místostarosty Pavla Kosaře (STAN) má adresu Francouzská 299/98. Překvapením pro nás bylo, že stejnou adresu má i advokátka Čejková, která za jeho vedení vyinkasovala od MČ statisíce za právní služby. Zajímalo nás tedy, zda její zakázky byly řádně vysoutěženy. Šlo totiž o širokou paletu služeb. Zastupování před soudem v kauze Podhůrský (Bratři v triku), přidělené opatrovnictví, poradenství úředníkům ve věci autovraků, nebo dokonce i ve věci výstavby Pražského okruhu. A dozvěděli jsme se, že žádná soutěž nebo výběrové řízení neproběhlo. Ono totiž za celé působení advokáta Kosaře na radnici se žádné výběrové řízení na uvedené právní služby neuskutečnilo! Přitom v té době vynakládala radnice na právní služby miliony.
Šlo o porušení směrnice o zadávání veřejných zakázek? O tom, že bylo s veřejnými prostředky nakládáno nehospodárně, nepochybujeme. Takovýto způsob hospodaření totiž oprávněně vzbuzuje obavy, jak efektivně funguje kontrola hospodaření naší městské části. Ve finančním výboru, který má tuto kontrolu provádět, sedí například Jana Kabilová. Civilním povoláním auditorka hospodaření městských částí na magistrátu. A tato paní, která má kontrolovat hospodaření advokáta Kosaře, s ním přitom kandiduje na jednom z čelných míst kandidátky STAN do zářijových voleb našeho zastupitelstva. Také vám připadá neuvěřitelné, že STAN tak kontroloval sám sebe?

U soudních sporů, které dobíhaly po červnu 2021 (po odchodu zástupců STAN do opozice), ponechala MČ právní zástupce, které vybral radní Kosař, a u žádného sporu nezměnila původní právní názor. Třebaže noví radní s některými žalobami nesouhlasili, podle současného starosty Kaněry (ANO) tímto postupem chtěli předejít spekulacím, že změna na radnici byla účelová, například ve prospěch developerů.