Neděle, 16 června

Ptáme se předsedy ČSÚ

Český statistický úřad zveřejnil první komplexní data ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Co zajímavého přinesly výsledky pro naši městskou část Praha 22, která se za uplynulých 10 let nebývale rozrostla co do domů i obyvatel?

Ptáme se: Ing. Marka Rojíčka, Ph.D., předsedy Českého statistického úřadu.

„Podle vývoje počtu obyvatel patří Uhříněves mezi čtyři nejrychleji rostoucí městské části hlavního města Prahy. V roce 2011 zde bylo 1,5 tisíce domů a 9,5 tisíce obyvatel. Za 10 let se počet domů zvýšil o více než třetinu a počet obyvatel téměř o polovinu, což představuje přes dva tisíce domů a téměř 14 tisíc obyvatel zjištěných při sčítání lidu, domů a bytů 2021. Více než pětina domů pochází z období před rokem 1945. Největšího stavebního boomu se Uhříněves dočkala v novém tisíciletí. Od roku 2000 zde bylo nově postaveno nebo zrekonstruováno více než tisíc domů. Ve srovnání s rokem 2011 Uhříněves nepatrně zestárla. Průměrný věk zjištěný při sčítání byl 36,4 roku, což představuje nárůst 0,5 roku. Průměrný věk mužů byl 35,4 roku, žen pak 37,3. V průběhu 10 let vzrostl podíl dětí mladších 15 let na 21,5 % a seniorů ve věku 65 a více let na 11,1 %. Podíl osob v produktivním věku se snížil ze 73,1 % na 67,3 %. Téměř polovina obyvatel Uhříněvsi je ve svazku manželském. Více než třetinu tvoří svobodní, 13,3 % osob je rozvedených a 4,1 % jsou vdovy a vdovci. Z hlediska úrovně vzdělanosti si Uhříněves polepšila. Za 10 let vzrostl podíl vysokoškoláků na více než jednu třetinu obyvatel. Nejvíce osob, přesně 35,7 %, mělo úplné střední vzdělání s maturitou, podíl vyučených klesl na 19,0 %. Podíl cizinců nepatrně vzrostl na 15,4 %, nejvíce byli zastoupeni občané Ukrajiny (4,9 procenta), Slovenska (2,6 procenta) a Ruska (2,1 %). Dobrovolnou otázku na národnost při sčítání lidu 2021 vyplnilo více než 70 % obyvatel Uhříněvsi, stejně jako před 10 lety. Přes 80 % osob, které otázku zodpovědělo, se přihlásilo k české národnosti, k ukrajinské 3,7 % a ke slovenské 2,8 %. Druhá dobrovolná otázka byla na náboženskou víru. Nezodpovězenou ji nechalo necelých 30 %, což je výrazný pokles proti 45 % v roce 2011. Celkem 28 % osob odpovědělo, že jsou věřící.“