Středa, 29 května

Sčítání lidu 2021

Český statistický úřad na základě zákona řídil, koordinoval a zabezpečoval sčítání lidu, domů a bytů, které skončilo 11. května 2021. Jak spolupráce s městy a obcemi probíhala, jaké nové výsledky jim po deseti letech získaná data o obyvatelstvu přinesou a jak je mohou starostové využít?

Ptáme se osoby nejpovolanější – Ing. Marka Rojíčka, Ph.D., předsedy ČSÚ:

„Jsem velmi rád, že mohu potvrdit nadstandardně dobrou spolupráci s obcemi, městy či městskými částmi. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů je zapojil do projektu sčítání zejména informační povinností k občanům, případně asistencí v problémových lokalitách. K informování veřejnosti využily obce svých zpravodajů, webových stránek, případně sociálních sítí či obecního nebo mobilního rozhlasu. Český statistický úřad byl od začátku v kontaktu se Svazem měst a obcí a také se Sdružením místních samospráv a využíval jejich informační kanály. Všechny obce byly také opakovaně osloveny prostřednictvím datových schránek, navíc jsme jim nabídli možnost průběžně sledovat míru sečtenosti bytů v jejich katastru a připravili pro ně informační balíčky obsahující všechny podstatné informace o průběhu sčítání. Těsná spolupráce probíhala už ve fázi územní přípravy, kdy se obce podílely na zpřesňování údajů o domech v Registru územní identifikace a nemovitostí a také seznamu bytů, které jsou v jejich vlastnictví. Řada obcí také aktivně pomáhala občanům asistencí při vlastním sčítání, o čemž jsem měl možnost se osobně přesvědčit při svých návštěvách některých starostů. Z výsledků sčítání budou pro ně určitě nejzajímavější údaje o počtu skutečně bydlících občanů, jejich věkové, vzdělanostní, národnostní či profesní struktuře. Tyto údaje pak mohou promítnout do svých demografických projekcí a na základě toho zpřesnit plány na výstavbu a rozvoj infrastruktury. Jako obyvatel Uhříněvsi jsem přesvědčen, že to významně přispěje k řešení potřeby školek, škol či sociálních zařízení v naší obci.“