Středa, 24 července

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V HISTORII UHŘÍNĚVSI

FRANTIŠEK KOLIHA – VE FUNKCI STAROSTY OBCE ÚCTYHODNÝCH 37 LET

KOLIHA František (6. 12. 1813 – 21. 5. 1887) zastával funkci starosty Uhříněvsi v letech 1850–1887, nejdéle ze všech starostů v historii obce. Vysokou občanskou důvěru si vysloužil oblíbeností a štědrostí, neboť jako podnikatel podporoval potřebné spoluobčany a významně se finančně podílel na rozvoji obce. Byl jmenován čestným občanem městyse Uhříněvsi.

PŘÍNOS PRO ROZVOJ OBCE

František Koliha byl zámožný podnikatel, statkář a majitel vyhlášeného hostince v městysi Uhříněves č. p. 3 v dnešní ulici Přátelství, kde je dnes prodejna školních potřeb, kadeřnictví a další služby. Dále pak vystavěl parní mlýn č. p. 22. V místě, kde jsou dnes bytovky na náměstí Bří Jandusů, vedle budovy římskokatolického děkanského úřadu. Vlastnil ještě další dva mlýny, pekařství, cihelnu, byl nájemcem pivovaru v Mnichovicích… V Uhříněvsi vybudoval řadu obytných domů, které za přijatelnou cenu prodával nebo pronajímal. Místní brali starostu jako sobě rovného, čestného a přátelského spoluobčana, neboť vedle rozvoje obce podporoval nemocné či sociálně slabé spoluobčany. V roce 1869 založil František Koliha „Čtenářskou besedu“, první spolek v městysi Uhříněvsi. Její činnost se soustředila na distribuci časopisů, půjčování knih, pořádání tanečních zábav a večerních setkání s přednáškami a hudebními produkcemi pro členy spolku. Při svém založení si spolek vytyčil tři hesla: Veselme se, vzdělejme se, nedejme se. Činnost besedy nezanikla ani za první světové války.

ČESTNÝ OBČAN MĚSTYSE UHŘÍNĚVSI

V předvečer výročí zlaté svatby s manželkou Klárou, rozenou Osvaldovou, byl uspořádán na počest a vzdání díků Františku Kolihovi velkorysý pochodňový průvod městem. Zúčastnili se ho kromě celého zastupitelstva členové zpěváckého spolku Hlahol, založeného roku 1870, učitelský sbor, vedení akciové Spolkové továrny na cukr v Uhříněvsi a mnoho dalších. Při této události byl František Koliha jmenován čestným občanem městyse Uhříněvsi a diplom je dnes součástí sbírek Uhříněveského muzea. Na památku této oslavy vložil František Koliha 200 zlatých rakouské měny do jím založeného „Úsporného fondu obce Uhříněvsi“ s tím, že po zúročení na 50 tisíc budou finanční prostředky předány obci. František Koliha bohužel skonal nedlouho po této oslavě 21. května 1887, ve věku nedožitých 74 let. Jeho ostatky byly vystaveny v uzavřené rakvi v kostele Všech svatých a poté převezeny na místní hřbitov do rodinné hrobky u bývalého cukrovaru. Po zrušení tohoto hřbitova v roce 1911 byla rakev exhumována a převezena do nové hrobky na současném uhříněveském hřbitově sv. Václava. Potomci Františka Kolihy žijí v Uhříněvsi a okolí dodnes.

Michal Klich,
kurátor a dokumentátor
uhříněveského muzea

KOLIHA František, nejdéle působící starosta (v letech 1850–1887) v historii Uhříněvsi.
Bývalý Kolihův hostinec v ulici Přátelství v Uhříněvsi.