Středa, 24 července

Budoucí ZŠ Romance má jasnou podobu

Moderní a mimořádně energeticky úsporná stavba, zčásti porostlá břečťanem. Zatravněná střecha, solární panely, kurt a běžecká dráha. Po skoro deseti letech příprav dostává Základní škola Romance u komunikace z Uhříněvsi na Říčany a do Královic konečně svou finální podobu. A na 800 dětí z naší městské části a přilehlých obcí dostane tolik potřebnou školu.

Dokumentace je hotova

V minulých dnech dokončila pracovní skupina městské části Prahy 22 dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby nové základní školy. Konkrétní podobu tak získalo plánovaných 27 nových učeben, sedm speciálních učebních místností, dvě tělocvičny a také školní jídelna s kapacitou 1500 jídel i nové školní hřiště včetně běžeckého areálu.
Výslednou podobu ladil třináctičlenný přípravný tým složený z ředitelů a kantorů stávajících škol, odborníků na problematiku technických řešení i gastro provozů. Řídili ho radní pro Prahu 22 Martin Langmajer pro investice a územní rozvoj a Hana Vagenknechtová pro školství a sport. Výsledek jejich práce po zpracování architekty můžete posoudit sami na přiložených vizualizacích. Oba radní oceňují zejména přínos ředitelky ZŠ Vachkova Ivany Vodičkové a ředitele a zástupkyně ředitele ZŠ Bří Jandusů Jiřího Měchury a Jitky Rothové.
Výsledkem jejich doporučení a práce architektů i projektantů je suverénní školský objekt, který utváří veřejný prostor. Objekt je umístěn tak, aby byl co nejdále od zdroje hluku a znečištění z ulice Přátelství. Jižní část pozemku je využita pro školní sportoviště. Hlavní vstup do budovy je orientovaný směrem na západ, na město a na schválenou propojovací komunikaci se zastávkou autobusu.
Severní křídlo budovy je věnováno prvnímu stupni, jižní křídla patří stupni druhému. Hlavní vstup je orientován mezi křídly školy. Na vstup navazuje hala s přímou vazbou na jídelnu a chodbou přístupná velká tělocvična. Druhá, malá tělocvična se podle projektu nachází v patře.
Velká tělocvična je situována při východní hranici pozemku tak, aby tvořila hlukovou bariéru plánovanému východnímu dopravnímu obchvatu Prahy. Křídla budovy určené pro žáky druhého stupně jsou otočena na jih do zeleně, takže umožní školákům z přízemních učeben využívat venkovní prostory školy pro svou výuku.
Navazují na to školní sportovní plochy – hřiště a atletický ovál. Při jižní hraně pozemku, v sousedství ulice Přátelství, jsou navrženy terénní úpravy, které tvoří tribunu atletického oválu a zároveň fungují jako optická clona proti rušné komunikaci.

Zpoždění deset let

Pravidelným čtenářům našeho listu asi netřeba připomínat, že projekt Základní školy Romance vznikal už od roku 2015 za tehdejšího starosty Martina Turnovského. V roce 2017 získal příslib tehdy dostačujících 380 milionů korun z pokladny hlavního města Prahy. Podle dobových plánů se nová škola měla otevírat v září 2022, tedy přede dvěma lety. Jenže projekt se nelíbil pozdějšímu starostovi Zelenkovi, přišel mu málo nápaditý.
Další čtyři roky tak vznikal nový projekt s novou architektonickou kanceláří. Ale slíbené peníze mezitím hlavní město využilo jinak a nový projektant navíc zvedl cenu stavby až na miliardu tři sta milionů korun. Ke všemu se jím projektovaná stavba nevešla na vyčleněný pozemek.
Současná radnice tak musela znovu projekt i projektanta vyměnit, respektive vrátit se k projektu původnímu. Na něj totiž bylo také vydáno územní rozhodnutí.
Finální projekt školy má mít podle platného územního rozhodnutí kapacitu 800 dětí. Má disponovat všemi moderními prvky, a protože se za uplynulá léta výrazně měnily stavební předpisy, budova bude plně odpovídat razantně zpřísněným požadavkům na energetickou náročnost.
Koncept ZŠ je tak navržen s důrazem na nízké budoucí provozní náklady díky využití obnovitelných zdrojů energie. Vytápění a chlazení bude zajištěno tepelným čerpadlem země/voda. Větrání budovy bude řešeno nuceně s rekuperací vzduchu. Na střeše budou osazeny fotovoltaické panely a dešťová voda bude shromažďována pro závlahu vegetačních ploch. Střechy jsou částečně řešeny jako vegetační. Budova podle projektu vykazuje parametr pasivní stavby s konečnou potřebou tepla na vytápění budovy do 15 kWh/ (m²a).
Když půjde všechno dobře, škola by se mohla otevírat v roce 2027, tedy více než deset let od původního projektu a pět let po kdysi plánovaném otevření.