Středa, 24 července

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V HISTORII NAŠÍ OBCE

FRANTIŠEK DIVIŠ – STAROSTA UHŘÍNĚVSI V LETECH 1919–1943

V novodobé historii se v Uhříněvsi vystřídali starostové Jan Srb st. (v letech 1849–1850), František Koliha (v letech 1850–1887), Jan Srb ml. (v letech 1887–1908) a Antonín Semanský (v letech 1908–1918). V  roce 1919 pak byl zvolen starostou naší obce FRANTIŠEK DIVIŠ.

FRANTIŠEK DIVIŠ – KOMUNÁLNÍ POLITIK A PODNIKATEL

František DIVIŠ (20. 6. 1885 – 27. 2. 1943) se stal starostou Uhříněvsi po obecních volbách v roce 1919. Patřil k aktivním sociálním demokratům a za jeho úřadování zahájila 1. ledna 1925 činnost okresní politická správa v Říčanech. Tím bylo město Uhříněves odloučeno od politické správy na Žižkově. Významnou složkou sociálnědemokratické strany v Uhříněvsi byla Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ), která jako levicová strana představovala ve své době jeden z pilířů politické moci v Československu a v Uhříněvsi byla nejsilnější politickou stranou. Jejím členem byl po celou dobu první republiky i starosta František DIVIŠ a v roce 1923 se stal i starostou DTJ. Jednota měla téměř 150 členů a kromě tělovýchovné činnosti se věnovala i kulturním a společenským aktivitám.
Většímu rozmachu jednoty bránily nedostačující prostory, a proto František Diviš spolu se stavebním odborem tělovýchovné jednoty inicioval stavbu nové moderní dvoupatrové budovy mezi ulicemi Pražská a Petrovická (dnes mezi ulicemi Přátelství a Semanského). Stavba započala v létě roku 1928 a slavnostně byla otevřena 4. listopadu 1928. V přízemí byla restaurace a prodejna potravin Včela, v patře pak celkem 24 obytných místností, využívaných většinou jako hotelové pokoje. V zadním traktu se nacházel tělocvičný a divadelní sál s jevištěm a příslušným zázemím. Po první nájemkyni Marii Marešové byla budova pojmenována Hotel Mareš. V letech 1936–1942 se stal jeho nájemcem starosta František Diviš spolu s manželkou Janou. Ta ho pak po jeho smrti vedla až do roku 1945. Současným majitelem objektu je Tělovýchovná jednota Uhříněves a nachází se v něm restaurace Lidový dům, pro místní Liďák.

FRANTIŠEK DIVIŠ – ÚČASTNÍK PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJE

František Diviš jako pokrokový sociální demokrat byl delegátem Uhříněvsi na protifašistickém kongresu roku 1936 v Bruselu. Od počátku protektorátu se aktivně zapojil do ilegálního protifašistického hnutí a během okupace se s mnoha dalšími občany podílel na činnosti skupiny podporující rodiny uvězněných spoluobčanů. V květnu 1942 se František Diviš prostřednictvím V. Kotrby zapojil do ilegální organizace Šárka, vedené profesorem Ladislavem Vaňkem, a podílel se na mnoha protifašistických akcích. Tato činnost nezůstala gestapu dlouho utajena a František Diviš byl dne 29. října 1942 doma zatčen a uvězněn. Nejdříve na Pankráci, poté v Terezíně a nakonec v Osvětimi-Birkenau, kde 27. února 1943 zemřel na úplavici. Jeho tělo nebylo pozůstalým nikdy vydáno a hrob na uhříněveském hřbitově svatého Václava je pouze symbolický. Památkou na Františka Diviše je po něm pojmenovaná ulice protínající Uhříněves od východu na západ..

Michal Klich, kurátor a dokumentátor uhříněveského muzea

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *