Neděle, 21 dubna

Chaos na radnici pokračuje aneb záhadně vyplacených 22 milionů

Příběh o tom, jak se důležitá investiční akce Polyfunkční dům Pitkovice proměnila v rukou bývalého starosty Vojtěcha Zelenky na bezúročný úvěr pro soukromou společnost Raeder & Falge s.r.o.

Hospodaření radnice Prahy 22 pod vedením bývalého starosty Vojtěcha Zelenky se stále více podobá neřízené sabotáži nebo dokonce úmyslnému, i když hloupému pokusu o podvod. Posledním objevem kontrol je záhadných 22 milionů korun, vyplacených soukromé firmě v rozporu s platnými pravidly a bez ohledu na neprovedené práce.

Na prázdném poli na začátku Pitkovic má směrem od Uhříněvsi vyrůst polyfunkční dům. Krásný záměr se špatným provedením. Už loni v září mělo být podle záměru městské části vydáno stavební povolení a v polovině srpna letošního roku zde měly být kolaudovány nové třídy mateřské školy. Místo toho vyplatila radnice těsně před Silvestrem loňského roku 22 milionů 659 tisíc korun stavební firmě, která zde zatím ani nekopla do země.

Ale pojďme popořadě:

Rada Městské části na svém zasedání vypsání veřejné zakázky na zhotovitele Polyfunkčního domu v Pitkovicích. Jak uvádí oficiální stránky MČ: souběžně s tendrem bude během letních měsíců probíhat také společné územní a stavební řízení. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení je na přelomu srpna a září.
Stavba Polyfunkčního domu byla zadána metodou Design & Build (navrhni a postav), při které je zodpovědnost za zhotovení díla vč. možných víceprací převedena na zhotovitele. Cena, se kterou vítěz vyhraje, je tedy pevná a nepřekročitelná.
Výběrové řízení na zhotovitele stavby mělo jediné kritérium: cenu. Jiné parametry tato soutěž neměla, a to bez ohledu na loňské tvrzení starosty Zelenky v obecním zpravodaji, že není možné stavět zároveň levně, rychle a kvalitně.

Soutěž vyhrála společnost Raeder & Falge s.r.o., která podala nejnižší cenu 75,5 mil. To je suma výrazně mimo nabídky ostatních soutěžících, kteří se pohybovali v rozmezí 84–106 mil. Orientační rozpočet na stavbu byl přitom
84 milionů.

Vítězná společnost nedodala veškeré podklady a nesplnila všechny podmínky výběrového řízení.


Pozoruhodné je i to, že vítězná společnost nedodala veškeré podklady a nesplnila všechny podmínky výběrového řízení, zejména kvalifikační předpoklady. Firma pak jako jediná postoupila do dalšího kola, jako nejlepší byla hodnotící komisí vybrána dne 1. 2021. Už o osm dní dříve, těsně před Silvestrem, je ale místostarostou Pavlem Kosařem podepsán Protokol o notářské úschově na částku 22 milionů 659 tisíc korun.

Poslední den v roce je tato částka převedena k notáři ve prospěch společnosti Raeder & Falge s.r.o, o které ovšem už víme, že legálně byla vybrána až 7. ledna a schválena Radou MČ až 8. ledna. Také samotné vyplacení mnohamilionové notářské úschovy bylo Radou MČ schváleno až zpětně. Jak přitom konstatuje kontrola, „tato platba nemohla být evidována jako platba vybranému dodavateli, protože neexistoval, nebyl schválen“.
Podivné a pozoruhodné jednání vedení Městské části nicméně pokračuje dál. Dne 22. ledna 2021 je s dodavatelem podepsána smlouva o dílo, přestože dosud nebylo vydáno stavební povolení (jak už víme, původně bylo slíbeno na září 2020). Přitom spěchat s podpisem smlouvy nebyl žádný důvod, MČ nemá pravomocné stavební povolení, a tak firma zatím stavět nemůže.

Pouhý den po podpisu, 23. 1. 2021, ovšem vystavila firma
Raeder & Falge s.r.o. zálohovou fakturu se splatností 16. 3. 2021. Podle podepsané smlouvy měla být tato faktura vystavena až po podepsání bankovní záruky, jenže ta v tu dobu ještě k dispozici nebyla.
Přesto dává dne 3. 2021, čtrnáct dní před splatností faktury, tehdejší starosta Vojtěch Zelenka pokyn, aby faktura byla proplacena. Smluvně požadovaná bankovní záruka byla přitom Českou spořitelnou vystavena až o tři týdny později, dne 23. 3. 2021, a navíc na částku nižší, než byla původně požadována.

Shrňme to:

Zálohová faktura byla neplatná, dorazila a byla proplacena bez vydané bankovní záruky dodavatele, měla se tedy dodavateli vrátit.
Miliony korun byly proplaceny před splatností zálohové faktury.
Navíc visely tyto finance naší MČ bez jakéhokoliv zajištění ve vzduchu 22 dní, než dorazila bankovní záruka. Tato záruka aktuálně Městské části sice kryje zaplacené peníze, ale opět nesplňuje podmínky smlouvy. A to jak do výše bankovní záruky (je o 17 % nižší, cca o 4 miliony Kč ), tak i do doby její platnosti (končí v říjnu tohoto roku).

Kdy bude platné stavební povolení, není jisté, a tak lze konstatovat, že bývalý pan starosta Zelenka poskytl společnosti Raeder & Falge s.r.o. bezúročný úvěr, za který by společnost platila sumu mezi 4–6 % p. a. ročně. Použijeme-li střední hodnotu, tak uvedená firma šetří měsíčně cca
94 tisíc Kč. Za rok to udělá pěkných
1,130 mil. Kč.

Kdyby měl být vztah mezi Městskou částí Praha 22 a firmou Raeder & Falge s.r.o. férový, společnost by měla tyto prostředky naší MČ vrátit. Minimálně do doby vydání pravomocného stavebního
povolení.

Aktuálně se tedy Městská část Praha 22 nachází v situaci, kdy nemá 22 milionů a tyto peníze podle smlouvy neměly být uvolněny. Stavební firma nemůže začít stavět, ale protože má platnou smlouvu, má právo uplatňovat kompenzaci na vzniklé náklady.

Vidíš to prázdné pole? Vidím! A vidíš tam polyfunkční dům? Nevidím! Kocourkov? Ne, vidím Uhříněves a Pitkovice!


P. Janů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *