Středa, 29 května

Co dál s Romancí?

Na podzim příštího roku, 1. září 2022, měla podle někdejších plánů otevírat své třídy uhříněveským žákům nová škola na výpadovce směr Říčany ZDŠ Romance. Místo toho tým starosty Zelenky původní projekt za peníze hlavního města zrušil a uspořádal soutěž o nový projekt financovaný plně z našich peněz Prahy 22. Architektonická soutěž má svého vítěze, ale škola se nestaví.

O její budoucnosti se bude rozhodovat znovu letos na podzim, proto jsme požádali bývalého starostu Martina Turnovského, který stál u zrodu tohoto projektu, aby nám popsal, jak se na nastalou situaci dívá:

S odstupem času se na to dívám více smířlivě než v době přede dvěma lety, kdy bylo tak nějak pokoutně a bez řádného zdůvodnění rozhodnuto bývalým starostou Zelenkou o zastavení magistrátního projektu s platným územním rozhodnutím. Skutečné důvody byly koktejlem politických ambicí a snahy o jiné řešení, kde investiční náklady nemají tak velkou váhu, jako tomu bylo v roce 2015, když se investice začala připravovat. V původním projektu platila dohoda o tom, že se jedná o strategickou investici hlavního města Prahy, a těžiště přípravy včetně veškerého financování neslo hlavní město Praha prostřednictvím tehdejšího Odboru strategických investic. Investiční polštář byl již tehdy velice nízký, ale městská část Praha 22 neměla ze svého rozpočtu hradit ani korunu, a to i v případě dodatečných vícenákladů. Byla však velmi aktivní při projednání dokumentace a tento školský magistrátní projekt také jako jediný získal územní rozhodnutí. Každý stavebník ví, jak cenný dokument to je.

Uplynulo hodně promarněného času, žádný nový projekt se zatím nepřipravuje, děti i stavební náklady rostou a finance z veřejných rozpočtů mizí. Pouze je znám vítěz architektonické soutěže a jeho ideový návrh. Přesto bych nyní doporučil věnovat se tomuto vítěznému řešení nové školy se vší vážností a určitou posedlostí tak, aby se dal vůbec realizovat. K původnímu projektu, který se dostal do politických soukolí jak nových lidí na MČ P 22, tak i těch na magistrátu po roce 2018, bych se nevracel. Z logiky věci nemůže mít podporu lidí, kteří ho pomohli nahradit jiným, a věřme, že snad i lepším.
Je však nutné trvat na tom, aby i stanovené přebujelé náklady na nový projekt ve výši 32 milionů Kč zaplatil ze svého Magistrát hl. m. Prahy, který prostřednictvím svých politiků a úředníků tuto cestu zvolil a posvětil. Městská část Praha 22 zatím přes veškeré ujišťování a sliby tyto finance nemá a je otázkou, zda je v dohledné době vůbec mít bude.


Ing. Martin Turnovský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *