Středa, 29 května

„Dva miliony korun navíc? Nekoukám, co podepisuji…

Tak reaguje exstarosta Vojtěch Zelenka na trestní oznámení, podle kterého neoprávněně zvýhodnil stavební firmu

Bývalý starosta Uhříněvsi, Pitkovic a Hájku Vojtěch Zelenka je podezřelý z šesti trestných činů. Vyplývá to z trestního oznámení, které podal tajemník městské části Praha 22. Rada městské části totiž před rokem schválila dodatek ke smlouvě na výstavbu domu s pečovatelskou službou Betlímek. Jenže když tento dodatek bývalý starosta o dva týdny později podepisoval, náhle se v textu bez vědomí Rady objevila neschválená týdenní sankce ve výši 73 780 Kč, což při 23 týdnech činní 1 696 940 Kč. Navíc nebylo zřejmé, zda jde o cenu bez DPH, či s DPH. A později byl uzavřen Dodatek č. 2, který na tuto sankci odkázal a připočetl DPH. Tak došlo k navýšení ceny stavby přesně o 1 951 481 korun.
Podle právníků jde o podezření z trestných činů podvodu (§ 209 zák. č. 40/2009 Sb), porušení povinností při správě cizího majetku (§ 220), zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), přijetí úplatku (§ 331), podplácení (§ 332) a nepřímého úplatkářství (§ 333). Tedy činy, za které podle trestního zákoníku hrozí v krajním případě až 10 let odnětí svobody. Jak k tomu celému došlo?

KRÁSNÝ PROJEKT BETLÍMEK

Někdejší vedení městské části Prahy 22 vymyslelo za starostování Ing. Martina Turnovského před pěti lety nádherný projekt. Poblíž romantického rybníku Nadýmače, nedaleko templářského Starého mlýna (o něm píšeme na jiném místě tohoto listu), měl vzniknout dvoupodlažní dům s pečovatelskou službou
s 16 byty pro místní seniory.
Tehdejší vedení radnice zadalo vytvořit krásný návrh stavby, získalo na něj stavební povolení, a hlavně peníze z dotace hlavního města Prahy. V roce 2017 bylo bývalým vedením radnice vše připraveno k výběrovému řízení na stavební firmu. Po komunálních volbách se realizace ujalo vedení městské části Prahy 22 pod taktovkou nového starosty Vojtěcha Zelenky.
Víc než rok poté, 18. prosince 2019, získaly tuto zakázku na základě výběrového řízení dvě firmy, Podzimek a synové, s. r. o., a VISTORIA CZ, a. s. Kritériem výběru byla cena (60 % celku), délka záruky (20 %) a také doba realizace, tedy stavby (20 %). Doba stavby tedy z celé jedné pětiny ovlivnila celé výběrové řízení.
Stavba měla být podle tehdy uzavřené smlouvy hotova za 52 týdnů, tedy do jednoho roku, a její součástí byla i pokuta pro firmy ve výši bezmála 50 tisíc korun denně (49 849,80 Kč) pro případ prodlení. Tato pokuta se navíc měla po dvou měsících navyšovat.
Jenže po 52 týdnech, předloňského 18. prosince, byla stavba zhruba v půlce. Jak na to zareagovala Zelenkova radnice? Začala žádat 50 tisíc za každý den z prodlení? Ale ne. Naopak.

RADA ROZHODLA, STAROSTA MĚNÍ

Přesně v době konce smluvně stanovené lhůty, dne 23. 12. 2020, podepisuje tehdejší starosta městské části Praha 22 Vojtěch Zelenka dodatek ke smlouvě. Je to Dodatek číslo 1, dne 9. 12. ho schválila Rada městské části.
Jenže zatímco Rada schválila, že stavebním firmám bude prodloužena doba stavby kvůli údajně nezaviněným okolnostem o maximálně 11 týdnů, starosta podepisuje prodloužení délky stavby o minimálně 11 týdnů. Ďábel je tedy jako vždy skryt v detailu, nejméně 11 týdnů může znamenat cokoli, třeba i rok. A zůstalo zde i zhotovitelem „nezaviněné“ období 23 týdnů, které mohou stavební firmy účtovat.
Kromě toho, Radou MČ schválené znění dodatku neobsahuje právo stavebních firem účtovat 73 780 Kč za každý z těchto týdnů prodlení, zatímco starostou podepsaný dodatek ano. Ani slovo o tom, že původně měla za každý den prodlení platit firma městské části, tedy nám všem, 50 tisíc korun. Naopak zde starosta potvrzuje, že stavební firmy uvedené prodlení nezavinily, a tedy městská část nemá nárok na žádné peníze za zpoždění stavby.
Celkově dnes městská část Praha 22 vyčísluje ztrátu starostou podepsaného neschváleného dodatku na cca dva miliony korun. A tím, že „zprostil“ dodavatele pokuty za zpoždění, tedy převzal celý závazek na městskou část, lze např. spočítat sankci 23 týdnů = 161 dnů x 50 tis. Kč = 8 milionů Kč. Netřeba zdůrazňovat, že podle platných pravidel starosta nemůže měnit v takových případech rozhodnutí Rady MČ a změny smlouvy podepisuje výhradně v rozporu s právními přepisy. Právě proto bylo podáno ono trestní oznámení. Kdyby ho úředníci městské části nepodali, hrozí jim samotným stíhání za neoznámení trestného činu (§ 368).

CO NA TO STAROSTA ZELENKA?

Změnit v textu dodatku smlouvy slovo z minimálně na maximálně zřejmě člověk omylem udělat může, i když je to hodně divné. Zato změnit částku 0 Kč na 73 780, resp.
84 847 s DPH Kč se omylem nejspíš nezdá. Jak tohle vysvětluje starosta?
Místo původně schváleného dodatku prý podepsal nové znění, na kterém se mezitím dohodl právní zástupce zhotovitele a místostarosta Pavel Kosař (STAN). Prý mu jeho úředníci nový dodatek podstrčili v podpisové knize. Proč by ale text dohodnutý na Radě MČ Prahy 22 měnili a riskovali tím postih, bývalý starosta Zelenka neříká. Zfalšovaná smlouva se podle něj objevila na jeho stole jen tak.
„Dodatek jsem podepsal na základě garance správnosti ve formě evidenčního listu, který je standardně součástí smluvních písemných ujednání. Vzhledem k tomu, že dodatek nevstoupil v platnost, tak jsem ani nemohl městské části způsobit žádnou škodu,“ tvrdí exstarosta Zelenka. 
I kdyby ale byla jeho obhajoba (v případném trestním řízení může obviněný legálně lhát) sebeupřímnější, bývalý starosta pravdu nemá. Trestný čin se stane i v případě, že je proveden ve stadiu pokusu. Na rozpor v textu dodatku smlouvy mimochodem přišel Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Prahy 22, když porovnal dodatek zveřejněný v oficiálním registru smluv s tím, co předtím schválila městská rada.
Ale hlavně, jednou ze základních povinností veřejného činitele jsou povinnosti při správě cizího majetku. Na to myslí i zákon, peníze na radnici nepatří starostovi, ale občanům městské části.
A je povinností starosty se o ně starat co nejlépe, nikoli sem tam někomu přihrát malou domů. I když slovo „malá“ je vzhledem ke dvěma milionům korun zřejmě opravdu nedostatečné.

Pavel Janů

Ať už na krásném projektu domu s pečovatelskou službou Betlímek zkusil odloupnout trochu perníčku kdokoli, je to sice hnusná, ale jen kaňka na kráse. Měli bychom být u nás pyšní, že tak nádherný projekt pro naše seniory nakonec vznikl. Bude to chlouba Uhříněvsi, Pitkovic i Hájku. Bez ohledu na šátravé ruce, které si z něj chtěly něco šoupnout do kapsy.