Středa, 29 května

Nad školkou V Bytovkách snad konečně svítá

RADNICE BY MĚLA OD OBČANŮ RYCHLE A CO NEJHLASITĚJI SLYŠET, KTERÝ PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY MÁ OBEC VLASTNĚ POSTAVIT

V prosincovém vydání našeho časopisu jsme psali v článku „Kolik zaplatíme za neexistující díru v zemi“ o stále větších a zřejmě i neřešitelných problémech s projektem mateřské školy V Bytovkách. Tato vlajková loď období starostování Vojtěcha Zelenky nabírá vodu do svého rozsáhlého a skutečně mimořádně hlubokého podpalubí. Více než osm milionů korun, které na projekt zatím MČ Praha 22 vynaložila, je pravděpodobně nadobro ztracených. To ale neznamená, že by školka V Bytovkách nemohla vzniknout.

Návrat zpět může znamenat krok vpřed

Loni v prosinci projednávala situaci školky komise výstavby a územního plánu MČ a ta dala Radě MČ jednoznačné doporučení: Opustit pokusy o prosazení projektu známého pod přezdívkou „důlní dílo“ a z dalších dvou projektů, které uspěly v dřívější architektonické soutěži, vybrat návrh ateliéru BY Architects (její podobu ukazují přiložené vizualizace).
Co je na zmíněném zasedání podstatné: Komise výstavby rozhodla v podstatě jednomyslně (pokud máme informace, tak z devíti členů, kteří jsou vybráni napříč politickým spektrem MČ, byl jeden nepřítomný, jeden se zdržel hlasování, ostatní byli pro podporu návrhu BY Architects). Ani zástupci předchozí „zelenkovské koalice“ nebránili svůj původní projekt.
Druhá skutečně důležitá věc: Podle informací obyvatel okolních domů, jejichž protesty zásadně znejistěly řízení o územním rozhodnutí a o stavebním povolení původního projektu, podobný postup u nové verze nehrozí. Místní nebudou verzi BY Architects (pokud se uskuteční) klást odpor. To je klíčové pro případné rychlé vyřízení potřebných povolení.
Třetí (a možná nejpodstatnější věc): Finančně jde o daleko realističtější projekt. Náklady na výstavbu školky podle Zelenkova projektu jsou nyní zasmluvněny vysoko nad 200 miliony korun a možná vyšplhají až na hranici 275 milionů (viz minulé číslo našich novin, kde se problému ceny detailně věnujeme). I projekt BY Architects vyjde dráž, než byl původní předpoklad – růst cen materiálů a stavebních prací byl v loňském roce extrémní a je třeba s ním počítat. Ale realistické odhady, které jsme konzultovali s odborníky, hovoří o zhruba 80 milionech včetně DPH. A to je nesporně lépe financovatelné než částka kdesi nad čtvrt miliardy.
Takže ústup od megalomanského projektu architektů Martina Hajného a Tomáše Veselého může být ve skutečnosti krokem vpřed k tomu, aby občané Prahy 22 měli pro své děti k dispozici novou školku dříve, než těm dětem vyraší vousy.

ZÁHADA S NADZEMÍM A PODZEMÍM

V předchozím textu na toto téma jsme si dovolili jako nestavbaři položit otázku: Jak je možné, že projekt vybraný starostou Zelenkou tvrdí, že má „2NP“, tedy dvě nadzemní podlaží, když podlahová plocha „1NP“ je umístěna téměř čtyři metry pod původní úrovní terénu? Oslovili jsme v této věci několik odborníků, všichni se tomu podivovali. Popravdě tedy přiznáváme – této záhadě jsme na kloub nepřišli. Avšak vzhledem k vývoji situace se zdá, že to už ani není důležité.

Kdy se to rozetne?

Nicméně v danou chvíli radnice stále pokračuje v jednáních o původním projektu. Vcelku tomu rozumíme – architektonická soutěž má vítěze (Ateliér Hajný), za podivných okolností (znovu odkazujeme na předchozí čísla našeho časopisu) má také projektanta (z ničeho nic vzniklá společnost LAMBDA s vypůjčenými referencemi), jsou zde uzavřené smluvní vztahy. A smlouva je smlouva. Navíc už byly za přípravné práce utraceny nemalé peníze, snad až již zmíněných osm milionů korun. To nelze jen tak škrtnutím pera odepsat.
Možná i proto nejsou na sociálních sítích místní politici, snad jen s výjimkou Facebooku ODS Praha 22 (tam se školce věnují v podstatě pravidelně), příliš sdílní a nedělí se s občany nijak nadšeně o své postoje ke školce V Bytovkách. A ani na webu radnice či v jiných radničních médiích se to novinkami zrovna nehemží.
Třeba v posledním zpravodaji (prosinec 2021) najdeme o školce pouhé dvě zmínky. Jedna z nich je navíc klamná. Tvrdí se v ní, že na zasedání Rady 1. 12. 2021 byl schválen dodatek ke smlouvě s projektanty, kterým se prodlužuje čas na dodání výsledku o 133 dnů na celkových 343 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Důvodem údajně je, že: „projektová dokumentace nezahrnovala všechny související činnosti (např. vrty pro tepelná čerpadla, složitost bednění, rozsah a složitost zasklené plochy) a dále z důvodu nutných změn podzemních konstrukcí a objektů na základě provedeného hydrogeologického průzkumu“. Jenže Rada sice návrh Dodatku č. 2 projednala, ale ve skutečnosti neschválila (stačí si to zkontrolovat na stránkách MČ).
Na okraj dodejme, že ono citované zdůvodnění je strašidelné. Vlastně se v něm říká, že podklady dodané radnicí za Zelenkovy éry byly nedostatečné. A že si toho projektant všiml v době, kdy už měl mít pomalu hotovo.
Druhá informace o školce je ve zpravodaji v textu o rozpočtu MČ, kde radní Štěpán Zmátlo píše, že finanční plán Prahy 22 počítá se „zahájením MŠ V Bytovkách“.
Tak alespoň něco.
Ale o tom, kam jsme se směrem k realizaci za poslední měsíce skutečně posunuli, se ve zpravodaji nedočteme vůbec.
Jsme proto rádi, že na první straně tohoto čísla našeho časopisu starosta Kaněra alespoň poodhaluje plán nového vedení radnice. V odpovědi na otázku redakce totiž opatrně připouští, že se kloní k řešení, které navrhujeme celou dobu – stornovat projekt původní a pustit se do racionálnější verze.

Hlavně ať se věci pohnou! (glosa redakce)

Podle naší redakce není opatrné našlapování aktuálních radních nijak překvapivé. Není jim totiž co závidět.
V otázce MŠ V Bytovkách jsme jako obec ve slepé uličce. Dostal nás do ní minulý starosta Vojtěch Zelenka prosazováním projektu, který nemá podporu občanů a na který objektivně nejsou peníze. Co je horší: vedle stavění vzdušných zámků také podepsal několik smluv, na základě kterých již byly nebo mají být vyplaceny nemalé peníze.
Úkolem současného starosty Tomáše Kaněry a radních je obec z této slepé uličky vyvést – tak nebo onak. Buď se musí s občany dohodnout (těžko ale říct jak) a financování sehnat (to už je úplně mission impossible), nebo otočit směřování celé věci a poslechnout komisi výstavby. Což ale znamená vyřešit existující smluvní vztahy.
To nejhorší, co by se ale mohlo stát, by bylo, kdyby aktuální vedení radnice nakonec nemělo dost odvahu a nechalo to na příští volební období. Protože pak by platilo: „A co děti? Mají si kde hrát?“
Co mohou v této věci dělat občané? Podle nás mají jedinou možnost: vytvářet tlak na politickou reprezentaci, aby bylo řešení nalezeno. Z našeho redakčního pohledu jsou tím správným řešením kroky k tomu, aby se obec co nejdříve soustředila na to, co se postavit dá a na co se dají sehnat finance. Další utrácení za podzemní pomník exstarosty Zelenky jen zvýší díru v našich společných financích.

-tma-