Středa, 29 května

Kateřina Erbsová: šlápli jsme do vosího hnízda?!

V minulém čísle Uhříněveských občanských novin vyšel článek Běžecká škola za všechny peníze, který poukazoval na to, jak v minulých letech financovala radnice Prahy 22 projekt manžela bývalé místostarostky Erbsové. Reakce paní místostarostky a jejího partnera na zveřejněná odhalení byla velmi emotivní, její manžel dokonce osobně vyhledal našeho spolupracovníka, o kterém se domníval, že jde o autora zmíněného článku. Jinému našemu spolupracovníkovi paní Erbsová přímo vyhrožovala. Přitom jsme jen zveřejnili fakta.

Redakci Uhříněveských občanských novin zaslala Erbsová rozsáhlý článek, který údajně vysvětloval naše „lživá a manipulativní tvrzení“, a požadovala, aby byl zveřejněn podle tiskového zákona. Upozornili jsme paní Erbsovou, že pokud by s námi až dosud neodmítala komunikovat, samozřejmě bychom jí náš článek dali předem k vyjádření. A její žádost o odpověď podle tiskového zákona neodpovídala zákonným požadavkům, proto jsme ji odmítli. Přesto jsme nabídli, aby ve zkrácené podobě na naše tvrzení reagovala. To paní bývalá místostarostka rázně odmítla, bude se prý s námi soudit.
Na tento soud se opravdu těšíme a pevně věříme, že se neuskuteční až za mnoho let. Za zveřejněnými informacemi si stojíme, neobsahují nic nepravdivého a dopouštějí se pouze toho, že poukazují na existující praktiky bývalého vedení městské části, což je přímo poslání svobodných médií.
Pro dokreslení také zveřejňujeme část e-mailu, kterým jsme na elektronickou korespondenci paní Erbsové reagovali.

„Není to nic nového pod sluncem, přesto je nutné to znovu a znovu připomínat: nezávislá a kritická novinařina se nikdy nebude hřát v přízni mocných. Což ovšem neznamená rezignaci na neustálé připomínání úlohy svobodné žurnalistiky v demokracii.“

Ondřej Neumann, ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky,
zakladatel webu hlidacipes.org, 17. 3. 2022

Vážená paní Erbsová, 
děkujeme za Váš zájem o náš list. Samozřejmě, máte podle tiskového zákona nárok na odpověď, zejména pokud by došlo ve zmíněném článku k nějaké nepřesnosti dotýkající se Vaší cti, důstojnosti nebo soukromí, což nyní na základě Vašeho podnětu zkoumáme. Budeme přitom postupovat plně v intencích tiskového zákona č. 46/2000 Sb. a jeho příslušných paragrafů.

Třeba ale konstatovat, že normálně by už sám článek obsahoval Vaše vyjádření. Což jste ovšem sama znemožnila tím, že s námi dlouhodobě odmítáte komunikovat. Stejně tak si pouze Vy sama můžete za to, že jsme v článcích o klientelismu při vydávání veřejných peněz nuceni zmínit Vaši rodinu. Je to totožné, jako když Andrej Babiš použil své děti coby štít v kauze Čapí hnízdo: jste ve střetu zájmů kvůli finanční podpoře své rodiny z veřejných peněz městské části, v jejímž čele jste působila. Přesně v tom smyslu, jak konflikt zájmů chápe například organizace Transparency International. Jako bývalá novinářka byste to měla vědět. 

Zároveň musíme rozhodně odmítnout Vaši snahu nás zastrašit a našemu médiu vyhrožovat. Jako novináři jsme na nátlak politiků zvyklí. Ale to, že obvoláváte naše spolupracovníky a hrozíte jim vážným postihem, považujeme za naprosto nepřípustné. Jako velmi racionální řešení se proto ukazuje naše rozhodnutí nepodepisovat vždy podobné články plným jménem autora, ale jen novinářskou značkou. Ne každý autor dokáže vzdorovat takovému nátlaku, jako když jste vyhrožovala i těm našim spolupracovníkům, kteří mají jen podobné jméno jako zmíněná novinářská značka. Ostatně, právě z toho důvodů začala být novinářská šifra jako ochrana autorů už v dobách Rakouska-Uherska používána.

S pozdravem Pavel Janů

Jedno z tvrzení článku v minulém čísle našich novin, na kterém se paní místostarostka snaží dokazovat, že naše redakce nepíše pravdu, je neplatný podpis představitele společnosti SportGroup.cz. Není prý pravda, že smlouva z ledna 2019 s MČ Praha 22 není formálně v pořádku, podepsaný majitel firmy pan Dvořák prý byl jednatelem firmy ještě v roce 2019, píše Erbsová.
Jenže stačí nahlédnout na portál www.justice.cz, a je jasné, kdo tu neříká pravdu. Nebo přímo lže? Od
2018 byl právoplatný zástupce firmy někdo úplně jiný než pan Dvořák…