Neděle, 16 června

PROČ?

PROČ se dále prohlubuje věcný a informační chaos na radnici? Otázka unisono vyplývá z vašich ohlasů na první číslo vašich-našich novin a doporučení, na jaké další radniční nehoráznosti
a nešvary napřímit pozornost. Této vaší pomoci a zájmu o noviny si velice vážíme a děkujeme. Jak jsme zdůraznili v prvním čísle tohoto listu, vydáváme ho proto, že v naší městské části chybí prostor pro kritiku a demokratickou diskusi. Tomu tématu se ostatně věnuje zamyšlení, které nám poslal jeden z čtenářů, a které otiskujeme na poslední stránce. Jak čtenář zdůrazňuje, i když občasné otištění jiného než radničního názoru vydává redakce Uhříněveského zpravodaje za svou přednost, je to ve skutečnosti jejich zákonná povinnost.
PROČ radnice nevydává veřej­né peníze účelně a v zájmu občanů? Některé radniční projektové mani­pulace, doprovázené značnými
finančními prostředky za studie
a projekty, po jejichž stopách jsme se v tomto čísle vydali, je bohužel pro mnoho našich spoluobčanů v mnoha směrech téměř devastující. To platí doslova pro případ mateřské školky V Bytovkách. Tomuto projektu školko-bunkru se věnujeme na následující dvoj­straně. PROČ umisťuje radnice školku zcela nepochopitelně do miniaturního travnatého atria mezi bytové domy? Ta trocha zeleně je občany využívána jako oáza v betonovém světě… PROČ musí na novou základní školu čekat uhříněveské děti a jejich rodiče až do roku 2027?
Snažíme se zde na tyto otázky alespoň zčásti odpovědět. Bohužel, všechny kauzy minulé
i dnešní mají společného jmenovatele v postoji radních vetovat vše, co vybudovaly a vybudovat chtěly předchozí koalice. O občany vůbec nejde. Politika dnešní radnice tak stojí na výmluvách a ne na lidech, na občanech Uhříněvsi. 

Vaše redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *