Neděle, 21 dubna

Ptáme se: Radního Miroslava Rotha

Na letošní rok plánuje radnice Prahy 22 několik významných projektů. Které z nich považujete jako radní pro finance, dotační tituly a fondy za nejdůležitější? Bude na ně možné získat peníze ze státních dotací?

„ Získat peníze mimo rozpočet naší městské části se snažíme vždycky. Ne vždy je to možné a ne vždy účelné – pokud jsou takto získané peníze třeba několik let fixované pouze pro konkrétní využití. Z významných projektů musím zmínit především školské projekty: v současnosti stavíme MŠ Nad Volyňkou a chystáme pokračování výstavby Polyfunkčního domu Pitkovice. Nepřehlédnutelná bude také II. etapa Lávky U Kříže.
Dalším menším, ale pro občany neméně užitečným projektem je oprava lávky na náměstí Bří Jandusů. Probíhá i revitalizace Cukrovarského rybníka. Na tyto projekty čerpáme v převážné většině prostředky z MHMP. Některé menší projekty, ale musíme financovat z vlastních zdrojů, protože je potřebujeme pro naše občany otevřít bez zdlouhavých čekání.
Co ale letos považuji za velmi důležité pro budoucnost naší MČ, je projekt budoucí občanské vybavenosti v areálu Hliník. Jsme teprve ve fázi změn územního plánu, ale už nyní musíme uvažovat, co v tomto prostoru může vzniknout. Je třeba připravit co nejkvalitnější projekt, aby ho bylo možno financovat z dotačních titulů. Mám na mysli především nový lékařský dům a domov seniorů, ale třeba také objekty pro potřeby IZS.
Jako radní i jako dobrovolný hasič považuji za mimořádně potřebný objekt budoucí uhříněveské hasičárny. Naši dobrovolní hasiči sice nedávno dostali od městské části zásahové vozidlo, ale bez příslušného zázemí nemohou poskytovat službu veřejnosti tak, jak by si představovali. Přitom v případě nejrůznějších anomálií počasí, vichřic nebo záplav to budou především hasiči, kdo bude v Uhříněvsi a okolí poskytovat první pomoc.
Najít způsob, jak financovat stavbu jejich zázemí, považuji osobně za jeden z nejdůležitějších budoucích úkolů v oblasti mé působnosti.  Podporuji proto projekt změny území, samozřejmě pokud se ukáže, že je ekologicky bezpečný a realizovatelný.“