Středa, 24 července

Soud rozhodl:

bývalý starosta Vojtěch Zelenka porušoval zákon a lhal

Už před časem jsme si řekli, že už se opravdu nebudeme zabývat kauzami bývalého starosty Vojtěcha Zelenky. Zaprvé proto, že bychom vzhledem k jejich počtu už o ničem jiném psát nemohli, a zadruhé proto, že podle nás nemá smysl stále rozebírat, co se stalo v minulosti. Považujeme za mnohem důležitější sledovat, co se děje nyní a co přinese naší městské části budoucnost.

Proto jsme také jen s pozvednutím obočí přešli pozoruhodnou historku, když se náš bývalý starosta, který se vždy snažil vystupovat jako vzor slušnosti a zdvořilosti, zachoval jako obyčejný hulvát. Coby specialista na veřejnou komunikaci poslaneckého klubu STAN se na sociálních sítích posmíval dvěma čelným poslankyním hnutí ANO, že chtějí jako ženy vypadat na fotografiích hezky. Co to o panu Zelenkovi a jeho vztahu k ženám vypovídá, ať si každý doplní sám…
Tentokrát ale musíme z našeho rozhodnutí ignorovat pana Zelenku udělat výjimku. Na sklonku loňského roku totiž Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl, že se Vojtěchu Zelenkovi nemusí omlouvat bývalý radní a dnes pověřený vedoucí Úřadu MČ Prahy 22 Štěpán Zmátlo. Toho Zelenka žaloval za výrok, že „se Zelenka (STAN) veřejně přiznal k porušování zákona u přípravy stavby mateřské školy V Bytovkách“ a za výrok, že Zelenka „lobboval na Magistrátu hl. m. Prahy, aby se zhatila dohoda pro výstavbu školky v Pitkovicích“.
Obvodní soud tuto žalobu v plném rozsahu zamítl a ještě rozhodl, že Zelenka musí žalovanému Zmátlovi uhradit náhradu nákladů řízení ve výši skoro 85 tisíc korun. Proti rozsudku se bývalý starosta neodvolal a zmíněnou částku panu Zmátlovi zaplatil. Takže je rozsudek pravomocný.
V odůvodnění soud pro Prahu 10 píše: „Nelze konstatovat, že by (výroky) nebyly založeny na pravdě, jak se v požadované omluvě domáhá žalobce… …výroky žalovaného mají věcný základ, žalovaný takto komentoval věci veřejného zájmu…“ Co to znamená?
Soud stejně jako už dříve Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval, že úřad městské části pod Zelenkovým vedením postupoval v případě výběrového řízení na školku V Bytovkách netransparentně a porušil zákon.
Případ výběrového řízení na mateřskou školu šetřila také Policie ČR, která ho odložila s odůvodněním, že trestní jednání nelze prokázat. „Pro stanovení trestní odpovědnosti by muselo být prokázáno, že se podezřelé osoby skutečně setkávaly, nezákonně si předávaly informace, případně technické údaje, to se však zjistit bez operativně pátracích prostředků s odstupem času zjistit nedá,“ píše se doslova v příslušném policejním usnesení. 
Tedy zákon byl podle soudu i UOHS porušen, postupovalo se netransparentně, trestný čin se možná stal, ale už ho nejde prokázat. Vyšetřování skončilo, zapomeňte. Jedno ale víme jistě: bývalý starosta Zelenka je soudem usvědčený lhář.
Jak dnes říká bývalý radní Štěpán Zmátlo: „Bývalý starosta mě v souvislosti s žalovanými výroky v příspěvcích na Facebooku několikrát označil za lháře. O mých výrocích říká, že jsou to lži. Nyní mi soud dal za pravdu. Pokud jsem nelhal já, jak rozhodl soud, pak lhal on. Nemůžeme mít pravdu oba dva!“
-pj-