Neděle, 21 dubna

Temný příběh Romance

Je ráno 1. září 2022, nový školní rok. V Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku se chystají do školy stovky dětí. Většina z nich míří do přetížených a narvaných místních tříd, ve kterých učitelé skoro ani netuší, jak se dotyčné dítě jmenuje. Starší žáci míří na vlak nebo na autobus do Prahy, ty mladší vezou maminky na Šebe­rov nebo mezi paneláky Jižního Města. Kdo měl štěstí nebo protekci, dokázal pro žáka sehnat místo v Říčanech. Když vyjíždí autem po ulici Přátelství, míjí prázdný prostor za Penny Marketem. Právě zde měla v tomto termínu otevírat své třídy a tělocvičny nová velkokapacit­ní škola. Jenže neotevírá. Proč? Sledujme zvláštní příběh neuspokojené osobní ambice a tajnůstkaření, který už za dva roky dopadne brutálně na hlavy školáků a jejich rodičů.

Duben 2017

Je pondělí 10. dubna 2017. Na spojené schůzi komisí městské části Prahy 22 je představen projekt nové základní školy Romance. Vypracovala ho projekční kancelář Obermeyer Helika, jedna z největších v zemi, vybraná a placená Magistrátem hlavního města Prahy. Hlavní město hodlá uhradit celou budoucí investi­ci ve výši 380 milionů korun, pro Uhříněves by takové peníze znamenaly obětovat 4 kompletní roční rozpočty. Tehdejší vedení městské části Prahy 22 stálo spoustu úsilí Magistrát hlavního města přesvědčit, aby takové peníze na školu uvolnil. Naposledy postavilo hlavní město velkou školu před víc jak deseti lety.

Jestliže stavbu platí někdo jiný, platí staré zlaté pořekadlo: darovanému koni se na zuby nekouká. Očekává se proto hladký souhlas přítomných, podle plánu má škola otevírat 1. 9. 2022.

Jenže mezi zastupiteli a členy komisí je tehdy přítomen i budoucí starosta Prahy 22 Vojtěch Zelenka. A tomu se projekt ne­líbí. Chtěl by pro Uhříněves něco hezčího a také by chtěl, aby to nové hezké bylo spojeno výhradně s jeho jménem.

Říjen 2018

6. října 2018. Jsou komunální volby, vyhrávají je politická uskupení dosud v opozici. Mít údaj­ně krásnější školu pro děti byl jeden z volebních taháků, díky kterým Vojtěch Zelenka získává podporu voličů, a tedy i funkci starosty. Uhříněves si bezpochyby zaslouží, aby v ní vznikala dobrá architektura. Tedy: slibem nezarmoutíš, říká další pravdivé přísloví.

Jedna věc je totiž estetika a subjektivní vnímání, co je krásné
a co nikoliv, a druhá peníze
a čas. Městská část Prahy 22 rychle roste, peníze nemá, a nutně potřebuje někam umístit děti, které se hrnou do škol. Kouzelný proutek není k dispozici a stavební řízení trvá několik let.

V ten říjnový den tak osud školáků stojí na rozcestí. Buď budou mít školu, sice podobnou jako třeba plánují v nedalekém Šeberově nebo už staví na druhé straně města na Zličíně, ale plně funkční, s třídami, tělocvičnami
a venkovním sportovním areálem. Nebo budou mít vizi budovy, která by chtěla zastínit moderní architektonické stavby od horké Dubaje po zasněžené Helsinky. Budou mít vizi, fata morgánu, tedy reálně nic.

To bohužel není interiér školy v Uhříněvsi, ale školy na Praze 9 U Elektry, která získala peníze původně vyčleněné pro naši Prahu 22.
Květen 2019

20. května 2019. Schází se Školská komise Rady městské části Prahy 22. Přítomný starosta Zelenka oznamuje, že zahájení provozu základní školy Romance se jen trochu posune, k 1. září 2023. Potvrzuje, že bude postupovat v rámci platného územního rozhodnutí, ale má vybraného organizátora nové architekto­nické soutěže, která najde způsob, jak projekt uzpůsobit „demografickému rozvoji MČ“.

Účastníci jednání se rozcházejí spokojeni, Uhříněves a přilehlé obce budou mít novou školu a navíc bude opravdu hezká. Jen­že týdny a měsíce plynou a místo pokračující přípravy stavby, která měla původně začít v prvním
čtvrtletí roku 2020, se neděje vůbec nic. Jediné čeho ubývá, je délka platnosti územního rozhodnutí.

Základní škola pro 800 dětí jen tak nebude. Odpovědnost nese starosta Zelenka

Říjen 2020

2. října 2020. V základní škole nám bří. Jandusů se schází školská rada. Překvapení přítomní členové jsou u bodu „nedostatečné kapacity školství“ seznámeni gesčním radním s narychlo se­psanými informacemi od starosty Zelenky, že základní škola Romance jen tak nebude. Dozvídají se, že byla uzavřena smlouva se společností ISP Praha na stavební management, která má suplovat práci vlastního investičního odboru, a že nejpozději v listopadu bude vyhlášena nová soutěž na architektonické řešení školy. Na základě šesti předložených skic bude vybrán porotou vítězný architekt, se kterým bude bez výběrového řízení uzavřena smlouva. Bez výběrového řízení? Kde je proklamovaná transpa­rentnost?

V dubnu 2022 (!) plánuje MČ Prahy 22 zahájit nové územní
a stavební řízení a v září téhož roku mají být započaty stavební práce. Jak starostův materiál zdůrazňuje, předpoklad zahájení provozu školy je září 2024. Termín je z říše pohádek a fantazie, diví se přítomní, navíc nezohledňuje složitosti při stavebním řízení a výběru zhotovitele. Suma za stavbu školy je nyní vyčíslena na 450 milionů korun, ale o peníze z magistrátu se prý uhříněveská školská veřejnost nemá bát.

Jak se doslova píše v příslušném materiálu ze školské rady:
„O potřebě výstavby nové ZŠ jsme neustále v kontaktu s Ing. arch. Tomášem Veselým, sekč­ním šéfem MHMP a náměstkem Pavlem Vyhnánkem, který má v gesci finance. Praha 22 má v tomto směru zajištěnou nadstandardní podporu pro investici do ZŠ Romance.“

Písemné doznání, jak je to na magistrátu s transparentním
a rovným přístupem k veřejným financím, nyní ponechme stranou. Zabývejme se hlavně tím, kdo ponese zodpovědnost za zmařené peníze a hlavně roky příprav nové školy, která včetně nového projektu rozhodně nebude postavena za pouhá dvě léta.

Situační mapa původně plánované ZŠ Romance mezi ulicemi Přátelství a K Uhříněvsi
Prosinec 2020

Je pondělí 14. prosince 2020. Na základě informací o záměru zrušit projekt základní školy s platným povolením učinila opozice poslední krok ke změně této kritické situace. Před tím už žádala o svo­lání mimořádného zastupitelstva, ale to se kvůli covidu nekonalo. Na 12 zastupitelů včetně koaličního radního z celkem 25 dnes vyzývá otevřeným dopisem starostu Vojtěcha Zelenku, aby vzal rozum do hrsti, skončil s tajnůstkařením a pozasta­vil vyhlášení architektonické soutěže. Alespoň do okamžiku, dokud Zastupitelstvo MČ osud největší investice v dějinách Uhříněvsi, Pitkovic a Hájku řádně neprojedná.
Už nyní přitom na projekt nejsou peníze. Magistrátem vyčleněnou sumu na ZŠ Romance mezi tím využily projekty jiných městských částí. Přestože začaly s přípravou svých nových škol později než Praha 22. Konkrétně jde o školy na Šeberově
a U Elektry na Praze 9. Příslušní starostové ale na rozdíl od Voj­těcha Zelenky nedělali drahoty a kývli na podmínky magistrátu hlavního města. A jejich školy se už nyní začínají stavět.

22. prosince 2020. Těsně před Vánoci, v covidovém lockdownu, hlasují uprostřed vylidněné Uhříněvsi radní městské části o nové architektonické soutěži. Ačkoli standardem Rady je
hla­sování veřejné, rozhodnutí
o zadání soutěže v hodnotě 3 mili­onů korun je hlasováno tajně. Navíc se kterýsi z radních zřejmě na radu právníků zdržel, takže díky této kličce není doložitelná případná trestní odpovědnost jednotlivých hlasujících.
Radní totiž vědí, že se pohybují na tenkém ledě. Místo obvyklého výběrového řízení totiž připravují vybrat dodavatele cestou tak zvaného jednacího řízení bez uveřejnění, které může zadavatel použít, když je předmětem veřej­né zakázky umělecké dílo. Tuhle metodu kritizují protikorupční organizace i NKÚ.

Na vyhlášení architektonické soutěže navíc ulpívá pachuť klientelismu, protože jedním (byť neplaceným) porotcem se má stát autor jiného kontroverzního uhříněveského projektu. Jeho firma se dvěma společníky dostala dobře zaplaceno za projekt mateřské školky V Bytovkách.(Píšeme na str. 2 a 3.)

Tato firma byla založena 3 měsíce před podpisem smlouvy s MČ, v době, kdy se vědělo, který návrh bude realizován… A je to stejný architekt Veselý, který má nyní z titulu své funkce na ma­gistrátu zajistit pro MČ Praha 22 „nadstandardní podporu“..

Leden 2021

Konkrétní den už není důležitý. Pětiletá snaha zajistit pro školáky Prahy 22 v rozumném termínu novou funkční školu a sportoviště padla vniveč. Městská část je znovu na začátku, děti a jejich rodiče si na nové třídy nejméně pět a možná i sedm let počkají. Mezi tím budou své děti vozit
a posílat jinam.

A možná budou muset čekat ještě déle. Kvůli covidové pandemii
a daňové reformě přišla Praha o spoustu peněz a je otázka, zda bude nyní ochotna zaplatit podle odhadů skoro miliardu na nový projekt. Výběr nového architekta a okolnosti zadání stavebního projektu bez soutěže vzbuzují oprávněné pochybnosti. Ale snad je vše právně v pořádku. Snad se jen jeden starosta rozhodl, že zájem stovek dětí a rodičů podřídí svému snu: postavit si za veřejné peníze krásný architektonický pomník.
Pavel Janů

1 Comment

  • Alena Vojtěchovská

    Povedený článek, jen ještě k doplnění -ředitelky mateřských škol , nejpovolanější ,k projektu podzemní školky zpracovaly dvě stránky připomínek, které nebyly brány vůbec v úvahu!
    Arogance moci v přímém přenosu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *