Neděle, 16 června

O umístění s námi nikdo jednat nechtěl

„Vždy tu byla menší školka v objektu nynějšího Domu UM. Dokonce i nyní jsou zde dvě třídy pro 52 dětí. O zmenšení kapacity vítězného návrhu školky s námi nikdo jednat nechtěl, teď jsme nuceni se zabývat  velkými negativními dopady nového obrovského objektu,“ říká Martin Sazma, předseda Společenství vlastníků bytových jednotek na adrese V Bytovkách 788 a 789. Požádali jsme ho o rozhovor na téma stavby školky pod jejich okny, kterému se věnujeme velkým článkem na stranách 2 a 3.

Kdy a v jaké fázi přípravy projektu školky umístěné do vnitrobloku jste se o něm dozvěděli?
Při schvalování nákupu pozemku vnitrobloku na zastupitelstvu MČ Praha 22. V té době jsem zde ještě nebydlel. Ti, kdo již hledali bydlení, mi jistě dají za pravdu, že právě lokalita hraje zásadní roli při rozhodování o nákupu nemovitosti. Stal jsem se jedním z několika nových majitelů za poslední dva roky. Hádejte tu radost po zjištění, jak obrovské devastaci má vnitroblok čelit. Bohužel, zrealizovaný obchod nešel vzít zpět.

Jaké další kroky následovaly a s jakou odezvou jste se na radnici setkali?
Na jaře roku 2019 jsme obdrželi pozvánku na představení šesti architektonických návrhů. Jako hosté jsme mohli klást otázky architektům. Poté následovalo hodnocení a výběr z předložených studií. I zde jsme jako zástupci bloku byli přítomni, ale bez práva hlasovat, hodnotit a aktivně se účastnit výběru návrhu MŠ. Hodnocení projektů vzešlo z komise složené z architektů, ředitelek mateřských škol a zástupců MČ. 

K jakému závěru komise dospěla?
Do avizovaného dvoučlenného finále postoupily tři projekty, které byly představeny v Uhříněveském zpravodaji. 

Jaké umístění při hodnocení komise měl vítězný návrh?
Vítězná studie se do finále dostala z pátého místa z posuzovaných šesti. (!)

Který projekt jste byli ochotni podpořit? 
Ani jeden z představených návrhů školky pro 280 dětí nebyl pro nás přijatelný. Požadovali jsme menší stavbu, ideálně vnitroblok nezastavovat a zachovat jeho klidovou zónu. Je ironií, že vítězný návrh to všechno zcela ignoruje. 

Měla MČ snahu s vámi jednat před zahájením projekčních prací, aby se zamezilo případným odvoláním?
Ano, měla, a musím říci, že má stále chuť jednat. Bohužel ne
o umístění stavby, kapacitě MŠ, tím i zmenšení objemu stavby. Toto jednání bylo zcela odmítáno. Podařilo se nám akorát začít řešit dopravu a s tím související parko­vací místa v lokalitě.

Pochopitelně množství aut rodičů s dětmi dvakrát denně parkování a průjezd ulicí V Bytovkách značně ovlivní. Už dnes je pro obyvatele složité zde auto odstavit?
Všechny ty bytovky byly stavěny okolo roku 1950 a tomu odpovídala i tehdejší parkovací místa. V dnešní době, kdy na byt připadá minimálně jeden automobil, jsou všichni nuceni parkovat, kde je to možné. Ač je ulice V Bytovkách obousměrná, bohužel nevyhovuje dostatečnou šířkou pro podélné parkování. Přesto zde tak všichni obyvatelé parkují několik desetiletí. Ulice je tedy fakticky jednosměrná. S nárůstem dopravy, který způsobila základní škola, kroužky, je další zatěžování této komunikace vysoce problematické. Školka o kapacitě 224 dětí a až 35 zamě­stnanců přivede jen v ranní špičce minimálně 100 aut a odpoledne také. Dále se uvažuje o sportovní hale v místě fotba­lových hřišť, kde se počet projíždějících aut neodvažuji odhadovat. Z hlediska dopravního řešení je každá stavba v takto vysoce urbanizovaném a stabilním území zcela srovnatelná s výstavbou třeba na Praze 1. 

Rozmlouval: mik

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *