Středa, 24 července

Proč jde Vojtěch Zelenka na ruku developerům? Že by Hlubučkův žák?

Další nepříjemnou dohru pro členy STAN – tentokrát ty „naše“ z Prahy 22 – může mít prověřování jejich vstřícnosti vůči zájmovým skupinám. V souvislosti se zatčením Petra Hlubučka a zločinecké skupiny okolo magistrátu a dopravního podniku hlavního města se přímo nabízí otázka, zdali jejich vliv nesahal přes Vojtěcha Zelenku až do naší městské části.
Může něco podobného naznačovat skutečnost, že zástupci STAN v čele s bývalým starostou Vojtěchem Zelenkou a jeho radním Ondřejem Lagnerem vytrvale prosazují, aby byly v Praze 22 postaveny další tisícovky nových bytů? A že je jim zřejmě jedno, když tyto projekty nejsou doprovázeny výstavbou školek, škol a dalších náležitostí, jimž říkáme občanská vybavenost? Jaká jsou fakta?

Podivné zákulisí

Vraťme se do minulosti: Je 15. června 2021 a na radnici Prahy 22 zasedá Rada městské části. Starosta Zelenka je už tři měsíce odvolán a jeho radní ze STAN a Praha 22. Naše město už před měsícem podali rezignace na své funkce. Čím radní argumentují, že mají měsíc podané rezignace, a přitom stále zasedají jako plnohodnotná Rada MČ?
„Je třeba dokončit rozdělanou práci.“ Tak zněly oficiální důvody. Radu tedy stále ovládá skupina vzešlá z voleb 2018. A právě v tuto chvíli předkládá Ondřej Lagner (STAN) dokument s názvem Memorandum o spolupráci se společností VIVUS.
Jak známo, memorandum je smlouva mezi dvěma stranami vyjadřující jejich vůli. Avšak vůle samosprávy obsažená v tomto memorandu je pro občany Prahy 22 strašlivá. Souhlas s výstavbou dalších čtyř developerských projektů o stovkách bytů, zpětné vzetí žaloby radnice vůči společnosti VIVUS kvůli nakládání s dešťovými vodami – a hlavně prodej obecních pozemků developerovi. A co za to podle toho memoranda městská část získá? Obligátní tisícovku korun za m2 bytu a ruinu ke zboření na parkovišti na konci ulice Fr. Diviše.
Nikde není ani zmínka o více místech na parkování nebo o výstavbě tolik potřebné infrastruktury. Přitom peníze jsou to poslední, co městská část potřebuje. Jen loni jí zbylo v kase neproinvestovaných více než 200 milionů korun. Zato developer získá jistotu, že mu město půjde při povolovacích procesech na ruku, a hlavně získá nové pozemky, díky nimž postaví více a více nových bytů. Takže více vydělá.
Pravomoc však rada na schválení takové smlouvy nemá. To musí udělat Zastupitelstvo MČ Praha 22. V tu dobu ale probíhá intenzivní jednání mezi STAN a ANO o koaliční spolupráci. Pokud by se tyto dva subjekty tehdy domluvily, nic by nebránilo schválení v zastupitelstvu. Původní radní za STAN, kteří měli celou akci „pod palcem“, si byli jistí, že tzv. zmáknou tehdy nezkušeného kandidáta na nového starostu – zástupce ANO Tomáše Kaněru. Ze zápisu RMČ ze dne 14. 7. 2021 lze usoudit, že se snažili o úspěchu akce přesvědčit i developera na schůzce ještě před předložením memoranda do rady. Za Prahu 22 s ním tehdy vyjednával Vojtěch Zelenka, tou dobou již tři měsíce odvolaný z funkce starosty.
Hnutí ANO ale podobnou domluvu odmítlo. Naopak, hned po svém zvolení, starosta Kaněra na návrh lidovce radního Zmátla hlasoval proti memorandu.
A nyní se přenesme z léta roku 2021 do června roku 2022. Ze zápisu z rady ze dne 20. června 2022 jsme se dozvěděli, že Ondřej Lagner (STAN) opět prosazuje prodej pozemků developerovi. A opět o záměru přesvědčuje starostu Kaněru.

Amatérismus, nebo záměr?

Vedení radnice zvolené v roce 2018 mělo být podle svých vlastních proklamací nositelem změny. Nebylo a není, přestože se nás o tom stále snaží přesvědčit. Předvolební slova a hesla z roku 2018 o jediné hrázi proti rozsáhlé bytové výstavbě jsou falešná a naprosto odlišná od reality.
Co si myslet o schůzkách odvolaného starosty s developery měsíce poté, co už starostou nebyl? O narychlo předkládaných dohodách s developery o budoucí výstavbě radními v rezignaci? Nebo o prosazování prodeje městských pozemků těsně před volbami? V souvislosti s čerstvým zásahem policie na magistrátu dostávají tyto aktivity nový význam a jsou nanejvýš podezřelé.
Nezbývá než doufat, že se Vojtěch Zelenka a Ondřej Lagner nesnažili kopírovat svého velkého učitele ze STAN Petra Hlubučka. A nezkoumali jak se dá s veřejnými penězi obyvatel města zařídit příjemný soukromý život v apartmánech někde na španělském pobřeží.