Neděle, 21 dubna

Rozhovor se starostou Tomášem kaněrou

Co považujete za největší výzvu nově ustaveného vedení radnice, co bude váš hlavní úkol?

Asi těžko vytáhnout jeden problém a tvrdit, že je zásadnější než ostatní. Řada z nich je navíc složitě provázána. Dám příklad, který budeme muset vyřešit: Jde o MŠ Za Nadýmačem, jejíž pavilon je ve velmi špatném stavu. Potřebovali bychom provést jeho kompletní rekonstrukci, což znamená někam na rok umístit čtyři třídy dětí, které do něj chodí, včetně jejich stravování.
Jenže situace se školkami je špatná i tak. Nemáme žádný prostor, kam je dát. Naopak. Ztráta školky v Pitkovicích po krachu stavitele nás bude hodně bolet. Vždyť tam měly být příští podzim otevřeny další čtyři třídy!
Takže musíme napřed najít řešení pro pitkovické děti. Pak je třeba někde postavit minimálně další velký pavilon, kam bychom mohli přemístit děti od Nadýmače. Doufáme, že by celá šaráda mohla být vyřešena tím, že do příštího podzimu postavíme novou školku v Bytovkách, najdeme nové prostory pro děti z Pitkovic, a tím na čas získáme i ty čtyři náhradní třídy pro děti MŠ Za Nadýmačem.
Je to složitá věc. Abychom mohli opravit jednu budovu, musíme napřed dvě jiné postavit či jinak získat.

A co aktuální problémy? Co vás v tuto chvíli nejvíc trápí?

Myslím si, že všechny starostky a starosty dnes trápí především dopady války na Ukrajině a šílené ceny energií, spojené s eskalací i ostatních cen.
Kdyby nebylo války, šlo by řešit vysoké ceny například zvětšováním portfolia. Kdo má ve správě více objektů, má lepší vyjednávací pozici. Může dohodnout lepší podmínky. Dnes je ale situace špatná i na burze. Cenová rozpětí nejsou velká a řada objektů, např. škol, má vlastní smlouvy s dodavateli energií, které není možné ze dne na den vypovědět jen proto, abychom získali lepší vyjednávací pozici.
Moc se o tom nemluví, ale samozřejmě stále pomáháme i desítkám ukrajinských rodin uprchlíků. Jde o stovky lidí, kteří musí někde bydlet, někde se stravovat, musí posílat děti někam do škol. A to je třeba zajišťovat. My jsme pro ně hned v počátku vyčlenili neobsazené byty v DPS Betlímek v Uhříněvsi. Ani v nejmenším toho nelitujeme, bylo to dobré rozhodnutí. A ti, kteří tam bydlí, jsou za ně rozhodně rádi.
Jenže i čeští lidé stárnou a ti, kteří doufali, že tam umístí své stárnoucí rodiče, nám teď nešťastně volají a plní nám pořadníky. A my jim nemáme jak pomoci.
To jsou všechno problémy, které vypadají neřešitelně, ale samozřejmě nějaké řešení se najít musí. Není to snadné, ale musí to jít.

Máte plán, co udělat do jednoho roku a co bude třeba dokončit v dalších letech?

Před týdnem bylo zvolené nové zastupitelstvo a noví radní. V čele radnice se přitom objevily staronové tváře, které mají velké zkušenosti s jejím provozem a problémy. Martin Turnovský jako bývalý starosta a Martin Langmajer jako bývalý místostarosta budou – pevně věřím – velkými pomocníky právě při řešení místních problémů.

Jaké máte konkrétně na mysli?

Třeba nedomyšlené stavební projekty několik volebních období zpátky. Bytové domy v ulici Sušilova, sídliště Vivus, sídliště Romance a další místa – tam všude se stavěly krásné domy, kterým však chybí základní infrastruktura. Vznikly bytovky, ale už žádné školy. Žádné školky. Žádné ordinace, obchody, služby…
A to je samozřejmě problém. Když se naplní jeden nebo dva domy, noví obyvatelé – často mladé rodiny s dětmi – se nějak rozejdou do ostatních míst, když ale takhle přibyde několik set i tisíc lidí, už to není možné.
Během příštích let se u nás dostaví další velké sídlištní celky a do dvou volebních období tu bude žít dvakrát tolik lidí než dnes. Výstavba školek a škol za tím ale hluboce zaostává.
Je skvělé, že stavíme MŠ V Bytovkách, plánujeme ZŠ Romanci, ale to ani zdaleka neřeší problém, který stále narůstá.
Společně s mými zkušenějšími kolegy musíme tenhle problém stůj co stůj vyřešit.

Jak?

Musíme se dohodnout s investory, kteří u nás chtějí stavět velké obytné celky, aby počítali i s prostorami pro školky, pro ordinace lékařů, obchody a služby. Něco by měli postavit sami, na něco dát aspoň peníze. To je určitě částečné řešení problému.

Ve vaší gesci je bezpečnost obyvatel městské části. Jak ji vnímáte a co pro její zlepšení chcete dělat?

Nerad bych, aby to vypadalo, že bezpečnost bagatelizuji, ale proti jiným městským částem jsme na tom s bezpečností relativně dobře. O tom svědčí statistiky i zkušenost těch, kteří tu dlouhodobě bydlí. Situace se určitě zlepšila, než jaká bývala před lety.
Problémy jsou spíše v mezilidském kontaktu, mezi sousedy. Nemáme tu velkou kriminalitu, a to přestože je naše MČ velmi internacionální.
Jediné, co bychom potřebovali, je navýšení počtu městských policistů. Není jich dostatek. Jednu hlídku bychom užili například jen na to, aby zastavovala a vracela kamiony, které nezákonně odbočují z D1 a berou to přes Pitkovice na Uhříněves a ještě víc zahušťují dopravu. Dělají to jen proto, že tu není nikdo, kdo by je za to pokutoval.
Většinu hlídek osobně znám. Jsou to skvělí strážníci, ale nestačí na všechno. Potřebovali bychom další, ale o službu v Městské policii není bohužel takový zájem, jaký bychom potřebovali. Nepomáhají ani finanční motivátory, dokonce ani nabídka služebních bytů.

Jaká má být Praha 22 podle vás za čtyři roky? S jakým výsledkem byste chtěl končit svůj mandát?

Jak už jsem řekl, za čtyři roky se především prudce zvýší počet obyvatel Prahy 22 kvůli setrvalé výstavbě. Čeká nás také řešení problémů s energiemi. Nebude to rozhodně jednoduché volební období, ale já mám výzvy rád a s dobrým týmem se dají zvládnout. A náš současný sedmičlenný tým takový bude, tím jsem si jistý.
Jediné, s čím asi výrazně nepohneme, je dopravní situace. Na obchvat nemáme vliv. Vykupování pozemků sice běží, výsledek ale bude spíše v horizontu více volebních období. A totéž bohužel platí i o Hostivařské spojce.