Neděle, 16 června

Jak dál s okruhem…

Vicepremiér vlády Karel Havlíček poskytuje našemu listu exkluzivní informace o stavbě Pražského okruhu, kterou zdědil coby ministr dopravy bohužel v neutěšeném stavu. Nejen náš list, ale především občané jistě ocení jeho resortní prioritu této stavbě, neboť Uhříněves trpí liknavostí předchozích vládních garnitur asi nejvíce. Jak pokročilo po roce řešení tohoto nekonečného příběhu?

Ptáme se: Karla Havlíčka, místopředsedy vlády, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu:

V prosinci loňského roku jsem v odpovědi na vaši otázku zdůrazňoval nutnost změnit zákon tak, aby o důležitých liniových stavbách nerozhodovaly stavební úřady obcí. Ty s tím nemají, a logicky ani nemohou mít dostatek zkušeností či potřebný počet úředníků. Podařilo se. Podle nového stavebního zákona bude mít povolování výstavby na starosti specializovaný stavební úřad, proti kterému už nebude možné namítat systémovou podjatost. Místo současného územního rozhodnutí a stavebního povolení tak bude jedno rozhodnutí a jen jedna možnost odvolání. To však bude platit pro nové stavby. V případě DO 511 bohužel zůstává stále odvolacím orgánem Magistrát hlavního města Prahy. Ten byl však napaden z důvodu podjatosti v procesu rozhodování a Ministerstvo pro místní rozvoj dalo následně stěžovatelům za pravdu a označilo magistrátní úředníky za podjaté. My bychom rádi stavěli okruh třeba hned zítra, ale čekáme na rozhodnutí úřadů, na jejichž chod nemá Ministerstvo dopravy žádný vliv. Dokončení odvolacího řízení a nabytí právní moci územního rozhodnutí se očekává s ohledem na složitost odvolacího řízení a související epidemiologickou situaci nejdříve koncem roku 2021. Následovat bude stavební řízení, kde lze rovněž očekávat obstrukce ze strany odpůrců stavby. I přesto počítáme s tím, že ještě na podzim letošního roku ŘSD začne oslovovat první vlastníky pozemků. Zahájení stavby pak předpokládáme v roce 2023 nebo 2024. Do provozu by mohl být DO 511 uveden v roce 2026–2027. Předpokládaná cena je téměř 9,4 miliardy korun bez DPH.