Neděle, 21 dubna

Proč odvolat starostu? Sedm jasných důvodů

Pravidelná schůze zastupitelstva městské části Praha 22 slibovala minulý týden bouřlivé jednání. Na programu byl mimo jiné bod 24. Stav investic do školské infrastruktury. O tom, jaké má školství v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku osudové problémy, jsme zde psali a píšeme opakovaně. Tentokrát se ale rozhoupali zastupitelé ODS a rovnou navrhli odvolat z funkce starostu Vojtěcha Zelenku. Proč?

Základním požadavkem bylo objasnit stav projekčních, inženýrských a přípravných prací plánovaných školských projektů a jejich finanční zajištění. Celkem jde o sedm projektů, které váznou, odkládají se, nebo nejsou vyřešeny.

  1. Tělocvična u základní školy bří. Jandusů. Starosta Zelenka sliboval, že dohodne umístění nové tělocvičny na sousedních pozemcích, které patří Výzkumného ústavu živočišné výroby. Proslýchá se, že to nejde. Jaký je aktuální stav, ptali se opoziční zastupitelé?
  2. Mateřská škola V Bytovkách. Jak to, že zvítězil návrh, který v původní soutěži skončil hluboko v poli poražených a do čela ho nevyneslo ani opakování soutěže a změna porotců? Proč radnice nerespektuje oprávněné požadavky více jak stovky dotčených rodin? Termíny projektů hoří a rozpočet byl navýšen o 100 % na 140 milionů korun…
  3. Školní jídelna pro ZŠ U Obory a bří. Jandusů. Dosud není dokončena ani za cenu 14 milionů korun, termín rekonstrukce byl vybrán naprosto nevhodně na konci prázdnin, takže děti musely chodit na obědy do hospod.
  4. Základní škola Romance. Zrušen projekt, který byl už uhrazen z veřejných peněz a zřejmě propadne platné územní rozhodnutí. O největší investici v dějinách Uhříněvsi se rozhodlo bez projednání v zastupitelstvu a Radě MČ, nová soutěž byla vyhlášena narychlo v době Vánoc a tajně. Jsou ty tam původní termíny, hrozí ztráta financování a ani nebyly zajištěny náhradní kapacity pro budoucí školáky.
  5. Multifunkční dům se školou Pitkovice. Projekt byl zadán v rozporu s platným územním plánem a hrozí mu odklad v řádu několika let. Ani v tomto případě nebyly připraveny náhradní kapacity.

  6. Učebny základní školy U Obory. Starosta Zelenka původně slíbil, že v září
    2020 (!) budou k dispozici další dvě třídy. Kdy budou?
  7. Zrušení komunikace mezi objekty Romance I a plánovanou ZŠ Romance. Příchod a příjezd k budoucí škole bude zřejmě znemožněn, navíc propadne územní rozhodnutí. Proč proboha?

Na otázky zastupitelů nakonec starosta Vojtěch Zelenka nedokázal uspokojivě odpovědět, výsledkem bylo jeho těsné odvolání poměrem hlasů 13:11. Pro odvolání starosty tedy hlasovala i část současných koaličních zastupitelů, kterým zřejmě konečně došlo, že se městská část Praha 22 pod Zelenkovým nekoncepčním vedením řítí do problémů. A že za to i oni ponesou zodpovědnost. Zejména budoucnost školství Prahy 22 je naprosto nejasná, dominují jí nerealistické a megalomanské vize bez zajištěných financí. Klíčová otázka ale zůstává: podaří se koalici nahradit neschopného starostu někým, kdo bude schopen nakupené problémy smysluplně vyřešit?

Pavel Janů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *