Neděle, 16 června

PTÁME SE RADNÍHO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 JANA KONOPÁSKA:

Máte na starosti digitalizaci a také dopravu, což je zejména v Uhříněvsi opravdu problematické téma. Můžeme čekat nějaké dobré zprávy?

„Rád bych vám slíbil realizaci vysněných kroků a změn co nejdříve, ale projekty, které jsou rozpracované a které by měly výhledově pomoci od těžkých náklaďáků a zacpaných silnic, jsou ve valné většině střednědobého a dlouhodobého rázu.
Všichni víme o výstavbě okruhu 511, který by měl dopravu u nás výrazně zlepšit. Nicméně, jenom když se podaří zrealizovat Hostivařskou spojku dříve, než bude 511 dostavěná. Pokud bude 511 otevřená naopak dříve, přinese to pro dopravu v Uhříněvsi další komplikaci. Proto se nyní naše síly cíleně upínají právě k realizaci zmíněné spojky a také k projektu Horácké stezky. Protože i ta bude významně promlouvat do odklonění velké části dopravy z ulice Přátelství.
Kromě toho řešíme reinstalaci železničního přejezdu u ulice Lnářská. Víme, že zde má být za čtyři roky kvůli vlakům uzavřen přejezd pro vozidla až na hrozivých 55 minut z každé hodiny. To z něj udělá v podstatě slepou ulici. Proto ve spolupráci se SŽ a MHMP připravujeme varianty, které by výrazně pomohly nejen tady, ale ulehčily i zmíněné ulici Přátelství.
A pro ty, kdo dávají přednost dopravě na kole, rozšiřujeme cyklostezky a připravujeme stojany a cyklistické parkovací domy. V posledních dnech byl jeden takový parkovací box na kola instalován. To jde celkem rychle.
Myslíme také na bezpečnost. Proto vznikne v krátké době několik nových míst chráněných radary, které budou nejenom ukazovat aktuální rychlost projíždějících vozidel, ale také budou posílat podněty k pokutování těch neposlušných, co si například z ulice K Dálnici dělají závodní dráhu. Do plánů jsme zanesli i nové přechody, retardéry, zpomalovací ostrůvky a další prvky pomáhající zvýšit bezpečnost především dětí, ale i dospělých. Projektanti už na těch návrzích pilně pracují a připravují potřebnou dokumentaci.“