Středa, 29 května
Články

Školní jídelna Uhříněves

Rekonstrukce této jídelny byla a je pod přímým vedením a gescí starosty Vojtěcha Zelenky. Stavba s dotací od hlavního města ve výši přes 11 milionů korun byla zahájena bez stavebního povolení, tedy „na černo”. Bez kompletní dokumentace, zato s narychlo vybraným dodavatelem stavební i technologické části. Na závěrečný účet čekáme, těžko ale pominout, že jídelna byla nakonec otevřena nezkolaudovaná a v některých ohledech i nefunkční. Chápeme, že možná bylo třeba chytnout dotační příležitost za pačesy. Proč se ale kvůli rekonstrukci doslova hazardovalo s lidskými životy, když se děti musely stravovat místo ve své jídelně v domově důchodců, a ohrožovaly tak místní seniory? A proč bylo vůbec nutné rekonstruovat školní jídelnu teprve nyní, v době světové pandemie?...
Jak dál s okruhem…
Články

Jak dál s okruhem…

Začátkem srpna rozvířila vody nejen naších obcí kauza „dobytek“. Starosta Vojtěch Zelenka tak nazval místopředsedu vlády Karla Havlíčka kvůli tweetu o „zlomení“ Uhříněvsi v komplikovaném povolovacím procesu Pražského okruhu. Silná slova a urážky svědčí o osobnosti jejich autora, ale kvůli nim zapadá to nejdůležitější: Kdy už se občané Uhříněvsi, Pitkovic a Hájku zbaví nepřetržitého proudu aut a spojka mezi dálnicemi konečně vznikne? Co je v procesu výstavby nového? Ptáme se: Karla Havlíčka, místopředsedy vlády, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu Mým osobním zájmem je, aby se lidem v Uhříněvsi a okolí dopravně ulehčilo. Z kauzy „lámání“ se musíme poučit. Musíme změnit zákon tak, aby o důležitých liniových stavbách nerozhodovaly stavební úřady obcí, které...
Články

ZŠ Romance

Vydání územního rozhodnutí tehdy starosta Vojtěch Zelenka napřed zhruba dva měsíce osobně blokoval. Pak bylo územní rozhodnutí ke stavbě nové školy dle zákona konečně vydáno, ale starosta se rozhodl, že jde o projekt špatný a tak je ho třeba „redesignovat“. Stavba byla na neuvěřitelné dva roky zastavena a teprve před pár týdny byl obcí vybrán jako náhradou za vlastní rozvrácený odbor rea­lizace staveb „koordinátor“ (nikoli projektant), který za zhruba 7 milionů korun přípravu základní školy Romance zahájí znovu od píky. Nikoliv „redesign“, prostě vše, co bylo dosud provedeno, skončí ve stoupě. Zdržení o mnoho let a navýšení rozpočtu do nereali­zovatelných cifer pana starostu Zelenku zjevně absolutně netrápí. Ani to, že o tak zásadním kroku, jakým je zlikvidování projektu s platným...
Články

Dešťovka a dům U zeleného stromu

Listopadové číslo Uhříněveského zpravodaje vítězoslavně oznámilo, že „Městská část uspěla s odvoláním proti další výstavbě společnosti VIVUS“. Radostný článek starosty Vojtěcha Zelenky, podle kterého se právní cestou podařilo donutit developera, aby hospodárně nakládal s dešťovou vodou, je ovšem pouze starostovo zbožného přání. Zpravodaj tvrdí, že MČ uspěla s odvoláním proti rozhodnutí o umístění stavby. Skutečnost je taková, že se městská část opravdu vůči územnímu rozhodnutí odvolala, ale odvolací orgán (Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavebního řádu) posoudil důvody odvolání jako nedůvodné a původní rozhodnutí vydané stavebním úřadem potvrdil. Územní rozhodnutí tak nabylo právní moci. Městská část se přesto rozhodla dál soudit. Projekt čtyřpatrového bytového domu a navaz...