Středa, 29 května
Převalští koně z Uhříněvsi
Články

Převalští koně z Uhříněvsi

Tihle divocí koně jsou symbolem záchrany jednoho celého živočišného druhu před vyhynutím. V minulém století k tomu velmi přispěl hipolog František Bílek a spolu s ním statek v Uhříněvsi - Netlukách. Doma jsou v mongolských stepích, odkud zprávu o nich včetně kůže a lebky dovezl v roce 1879 carský plukovník polského původu Nikolaj Prževalskij. Po něm taky získali jméno. Pro přírodovědce to bylo překvapení, tehdy se mělo za to, že ve volné přírodě už vy­hynuli. Pokusy oživit jejich stáda v zajetí se datují do samého počátku 20. století, kdy bylo do Evropy přivezeno 28 hříbat, dál rozmístěných v několika zoolo­gických zahradách. Jenže založit úspěšný chov se nedařilo. Ve 20. letech, kdy se k akci přidal František Bílek, a to dokonce vlastními penězi, jich v zajetí přežívalo jen málo ku...
O umístění s námi nikdo jednat nechtěl
Rozhovory

O umístění s námi nikdo jednat nechtěl

„Vždy tu byla menší školka v objektu nynějšího Domu UM. Dokonce i nyní jsou zde dvě třídy pro 52 dětí. O zmenšení kapacity vítězného návrhu školky s námi nikdo jednat nechtěl, teď jsme nuceni se zabývat  velkými negativními dopady nového obrovského objektu,“ říká Martin Sazma, předseda Společenství vlastníků bytových jednotek na adrese V Bytovkách 788 a 789. Požádali jsme ho o rozhovor na téma stavby školky pod jejich okny, kterému se věnujeme velkým článkem na stranách 2 a 3. Kdy a v jaké fázi přípravy projektu školky umístěné do vnitrobloku jste se o něm dozvěděli?Při schvalování nákupu pozemku vnitrobloku na zastupitelstvu MČ Praha 22. V té době jsem zde ještě nebydlel. Ti, kdo již hledali bydlení, mi jistě dají za pravdu, že právě lokalita hraje zásadní roli při rozhodování o nákup...
Temný příběh Romance
Články

Temný příběh Romance

Je ráno 1. září 2022, nový školní rok. V Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku se chystají do školy stovky dětí. Většina z nich míří do přetížených a narvaných místních tříd, ve kterých učitelé skoro ani netuší, jak se dotyčné dítě jmenuje. Starší žáci míří na vlak nebo na autobus do Prahy, ty mladší vezou maminky na Šebe­rov nebo mezi paneláky Jižního Města. Kdo měl štěstí nebo protekci, dokázal pro žáka sehnat místo v Říčanech. Když vyjíždí autem po ulici Přátelství, míjí prázdný prostor za Penny Marketem. Právě zde měla v tomto termínu otevírat své třídy a tělocvičny nová velkokapacit­ní škola. Jenže neotevírá. Proč? Sledujme zvláštní příběh neuspokojené osobní ambice a tajnůstkaření, který už za dva roky dopadne brutálně na hlavy školáků a jejich rodičů. Duben 2017 ...
Radní opozdí stavbu školky
Články

Radní opozdí stavbu školky

Radní megalomanstvím a pohrdáním názory obyvatel opozdí stavbu - obyvatelům bytovek vybraným projektem devastují navždy kvalitu bydlení. Umístění stavby školky podle minulých radních, bez devastace vnitrobloku bytovek. Vedle umístění nadčasového monstra, připravujícího obyvatele bytovek o zelenou plochu vnitrobloku. (Zdroj: Uhříněveský zpravodaj, č. 3, 2020, s. 10). Minulému ani současnému vedení radnice nelze vytknout nezájem o výstavbu zařízení pro předškolní děti. Proto v roce 2017 spatřuje světlo světa studie „MŠ V Bytovkách“. Každá stavba projektovaná do blízkosti bytové zástavby přináší zlepšení života jedné skupině obyvatel (rodinám s dětmi v případě školky) a zasahuje negativně do života skupiny druhé (rodinám, bydlícím v bytovkách, což je vžitý náze...
PROČ?
Články

PROČ?

PROČ se dále prohlubuje věcný a informační chaos na radnici? Otázka unisono vyplývá z vašich ohlasů na první číslo vašich-našich novin a doporučení, na jaké další radniční nehoráznostia nešvary napřímit pozornost. Této vaší pomoci a zájmu o noviny si velice vážíme a děkujeme. Jak jsme zdůraznili v prvním čísle tohoto listu, vydáváme ho proto, že v naší městské části chybí prostor pro kritiku a demokratickou diskusi. Tomu tématu se ostatně věnuje zamyšlení, které nám poslal jeden z čtenářů, a které otiskujeme na poslední stránce. Jak čtenář zdůrazňuje, i když občasné otištění jiného než radničního názoru vydává redakce Uhříněveského zpravodaje za svou přednost, je to ve skutečnosti jejich zákonná povinnost.PROČ radnice nevydává veřej­né peníze účelně a v zájmu občanů? Některé radniční proj...
Škola 21. století
Články, Rozhovory

Škola 21. století

Hlavním tématem tohoto čísla jsou dvě školy, jedna mateřská a jedna základní. Oba projekty v naší městské části rozvířily hladinu veřejného mínění, oba projekty lze bezpochyby nazvat kontroverzní. Jak má ale vůbec vypadat moderní škola 21. století? Co má nabízet žákůma jak moc má přinášet nový kulturní a architektonický vklad do cha­ra­kteru obce? Ptáme se: ing. arch. Martina Hlaváčka, urbanisty a architekta dostavby základních škol v Horo­měřicích a Berouně, gymnázia Arabská nebo muzea Škoda Auto. „Samozřejmě, že je skvělé, aby škola přinášela obci nový archi­tektonický rozměr a byla este­ticky zajímavá. Je třeba ale brátv úvahu, že každá škola má mnoho hygienických a funkčních nároků, včetně světelně technických podmínek ve třídách. To do jisté míry architekta omezuje a posílá urč...
Co starosta Zelenka netuší o cenzuře
Články, Názory

Co starosta Zelenka netuší o cenzuře

Vyšlo první číslo Uhříněveských občanských novin a starosta Vojtěch Zelenka vzkypěl na Facebooku. Jeho poselství zní: žádné „sám nevím kolikáté“ opoziční noviny nepotřebujeme. Že je v oficiálním Uhříněveském zpravodaji potlačen jakýkoli kritický hlas? To komentuje slovy „lež jako věž,“ a doplňuje šest vykřičníků. V dalším textu pak vypočítává, že už dokonce 2x (!) Uhříněveský zpravodaj nyní pustil na „své“ stránky názor opozičního zastupitele. Jako důkaz naprosté otevřenosti radnice pak starosta uvádí, že opozičním radním dokonce nechal na desítkách stran „svého“ časopisu více prostoru než 1800 znaků, tedy víc jak půlku stránky. Vskutku velkorysé. Možná by mohl pana starostu někdo upozornit, že jeho názory na cenzuru a otevřenost médií připomínají dobu, kdy byl v listo...
Proč?
Blog, Články

Proč?

PROČ nová občanská tiskovina pro uhříněveský, pitkovický a hájecký rybníček? Má to zdánlivě jednoduchý, ale zásadní význam. K jejímu vydávání nás přiměly podněty a připomínky Vás spoluobčanů, že jste - a my se přidáváme - jsme - informování prostřednictví oficiálního radničního Uhříněveského zpravodaje zcela jednotvárně a tendenčně. Jakýkoli kritický hlas, nebo hlas opozice, je potlačen a není slyšet. Radniční noviny zkrátka nikomu jinému než názoru samotných sedmi radních prostor nedávají. Je to trvalý zlozvyk mnohých podobných novin, naši ctění radní zjevně přehlédli, že jsme si jen před pár dny připomněli výročí 31 let svobody, názorové plura­lity a svobody slova. Nahlédněme do obsahu tohoto čísla občanských novin: dozvěděli jste se například, kdo může za to, že školní jídel...
„Zahodit 20 let svého života, odříkání a dřiny? Ne…“, říká Mirka Rychetská
Rozhovory

„Zahodit 20 let svého života, odříkání a dřiny? Ne…“, říká Mirka Rychetská

Reakce majitelky areálu Rychety na článek „Komu patřily, patří a patřit budou Rychety“ místostarosty Prahy 22 Pavla Kosaře v Uhříněveském zpravodaji. Začněme od konce, kterým je nepravomocné rozhodnutí soudu ve věci areálu Rychety. Vnímáte to tak, že by vaše rodina mohla přijít o téměř dvacet let práce, životní energie a značné finanční prostředky? Samozřejmě, a jsem z toho naprosto zničená. Soudní řízení stále běží, takže tvrzení radního Kosaře jsou předčasná, pro naši rodinu značně dehonestující, a to navíc před veřejností, jako kdybychom něco provedli. Je to názor jednoho soudce, přičemž původní soudkyně na prvním jednání měla zcela opačný názor. Proto si myslím, že vychloubání se radního Kosaře nad něčím, co se nezakládá na pravdě, je ukázka samolibosti, svědčící o jeh...
Areál Rychety
Články

Areál Rychety

Chaos a nesmyslné soudní spory ze strany konšelů a starosty městské části Prahy 22 se promítají do další kauzy, kterou jako údajně zdárně vyřešenou oznámilo listopadové číslo obecního Uhříněveského zpravodaje. Jde o známý uhříněveský areál Rychety, který znají generace místních občanů jako dějiště dětských dnů, velikonočních nebo podzimních slavností, a pejskaři jako místní kynologické centrum. Zkrátka místo, které funguje, slouží lidem, a poskytuje prostor pro obecně prospěšné akce.Starosta a radní se ale místo toho, aby Rychety co nejvíce podpořili, rozhodli opět soudit. A dokonce prostor vyvlastnit! Poslední Uhříněveský zpravodaj přináší další vítězoslavný článek, tentokrát podepsaný radním a místostarostou Prahy 22 Pavlem Kosařem. Článek s titulkem „Komu patřily, patří a bud...