Neděle, 21 dubna

Články

Články

Miliardová arbitráž u Benic: Lež se mění v pravdu

Jak se bývalá starostka Benic Věra Topičová změnila z bojovnice proti developerům na podezřelou vyděračku Začátkem listopadu rozjásal některé sociální sítě v Praze 22 výrok arbitrážního soudu Světové banky ve Washingtonu. Podle jejich výkladu vyhrála Česká republika spor se švýcarským podnikatelem Sebastianem Pawlowským a firmou Projekt Sever o pětimiliardovou kompenzaci za zmařenou investici na poli mezi Uhříněvsí a Benicemi.Jenže ve skutečnosti slavit není co. Pravda je o dost komplikovanější, Česká republika nevyhrála, jen v tuto chvíli nemusí platit požadované peníze. Naopak, arbitři Světové banky rozhodli, že Česká republika nezacházela s majitelem pozemků řádně a spravedlivě, a tím jejich investici poškodila.A co je nejzajíma...
Články

Kolik zaplatíme za neexistující díru v zemi?

Pozorný divák či účastník posledního zastupitelstva nemohl přehlédnout a přeslechnout zajímavou diskusi o nových skutečnostech kolem výstavby (nevýstavby) mateřské školy V Bytovkách. Je to kauza, která se osobně dotýká stovek mladých rodin v naší městské části, proto jsme se pustili do detailnějšího pátrání, o čem se přesně na zastupitelstvu hovořilo.Protože popravdě: Běžnému občanovi, který nesleduje den za dnem vývoj každého příběhu v našich obcích, to skutečně nemusí být jasné. Položme si proto několik otázek. Bude někdy V Bytovkách školka? To je skutečně zásadní a z hlediska občana i našich novin klíčová otázka. V tuto chvíli se zdá, že pokud V Bytovkách školka bude, tak určitě ne v době, kdy by ji mohly navštěvova...
Blog, Články

Proč?

PROČ můžeme v nejnovějším čísle Uhříněveských občanských novin otisknout rozhovor se starostou? Když ten předcházející starosta s námi zásadně odmítal mluvit? Protože se snad konečně do Prahy 22 vrátily normální demokratické poměry. Zvláštní doba, kdy se starosta Zelenka choval vůči médiím jako severokorejský vůdce Kim Čong-un, který osobně vybírá, s kým mluvit a s kým ne, je snad definitivně pryč.To ale samozřejmě neznamená, že hodláme nového starostu Tomáše Kaněru v budoucnu nějak chránit. Dostává od nás obligátních 100 hájených dnů a pak se k němu budeme chovat stejně kriticky jako ke všem ostatním voleným zástupcům. PROČ? Prostě proto, že je to podstata nezávislé novinářské práce.PROČ bychom měli být optimisty, kteří už vidí konec utrpení centra...
Články

Obchvat Uhříněvsi: startují výkupy pozemků

Shrnutí průběhu schvalování dopravního okruhu 511 ministrem dopravy Karlem havlíčkem Otázku, kdy konečně začneme s dostavbou Pražského okruhu, dostávám jako ministr dopravy velmi často a přirozeně nejen na téma Pražského okruhu. Odpověď se většinou podobá jako vejce vejci: My bychom rádi stavěli třeba hned zítra, ale čekáme na rozhodnutí úřadů, na jejichž chod nemá Ministerstvo dopravy žádný vliv. Tak tomu bylo s územním rozhodnutím pro D0 511 Běchovice – D1, o kterém rozhodoval stavební úřad v Uhříněvsi, který je pro stavbu místně příslušný, a nyní i s odvoláním, o němž opět značně nelogicky rozhoduje jihočeský krajský úřad. Proti nepravomocnému územnímu rozhodnutí z Uhříněvsi bylo podáno na padesát odvolání. Odvolaly se například praž...
Články

PROČ?

PROČ se daří v Základní škole Bratří Jandusů překonávat izolaci žáků při distanční výuce? Hovořili jsme se zástupkyní ředitele Jitkou Rothovou, která využila stařičký postup Jana Amose Komenského. Rádi bychom o podobných pozitivních tématech psali především také nadále, ale musíme mít na paměti i základní potřeby naší obce. A ty bohužel souvisí s vleklou krizí na radnici, která po odvolání starosty Vojtěcha Zelenky a jeho neúspěšném pokusu o znovuzvolení nedávno vyvrcholila rezignací čtyř radních.PROČ k tomu došlo a jaký je názor jednoho ze zbývajících radních, který odmítl opustit bitevní pole, ve němž se hraje o čistotu mnohamilionových zakázek?Náš spolupracovník Tomáš Mašinda se v závěru listu pozastavuje nad tím, PROČ se po demokratickém odvolání starosty obce nechopí vesla zvolení mí...
Články

CESTA DO HLUBIN DUŠÍ DEVÁŤÁKŮ

ŠKOLA BRATŘÍ JANDUSŮ POMÁHÁ ŽÁKŮM PŘEKONÁVAT KORONAVIROVOU BUBLINU Lze-li na koronavirové pandemii najít něco pozitivního, pak je to rozvíjení alternativních pedagogických metod a práce s dětmi školou povinnými. Platí to i o distančním vzdělávání, které se nepochybně stane v odpovídajícím měřítku pevnou součástí školní výuky, ale ne její úplnou náhradou. Výuka bez osobních kontaktů prohlubuje odloučení od školních kamarádů, lásek a přátel. Když to tedy nejde osobně, tak sáhla magistra Jitka Rothová, zástupkyně ředitele Základní školy Bratří Jandusů v Uhříněvsi, členka Zastupitelstva MČ Praha 22, po skoro tři sta let staré metodě Komenského s fiktivními dopisy V nich totiž nejen žáci projeví většinou mnohem více otevřenosti, pravdomluvnosti a upřímnosti než v komunikac...
Články

Tohle bude drahé

aneb jak EKOSPOL vydělá na občanech Prahy 22 První červnový den začala společnost EKOSPOL miliardáře Evžena Korce prodávat projekt Ekobyty U Obory. Rezervace i cedulky „PRODÁNO“ přibývají, jistě nebude dlouho trvat a všech 69 bytů získá nové majitele. A to přes fakt, že cena za metr bytu je přes 100 tisíc korun a garážové stání ve sklepě přijde na více než 300 tisíc, před domem skoro na 200 tisíc. A jak bystře dodávají prodejní prospekty – v ceně není zahrnut sklep. Jenom v tomto projektu můžeme očekávat minimálně 200 nových spoluobčanů, které sice s radostí vítáme, ale přece jen bychom je rádi upozornili, že už teď nám v obci dost často neteče voda a trpíme zde obecně drastickými infrastrukturními problémy. Také míst ve školkách a školách není nazbyt, skoro se dá předpovědět, že během...
„MEMENTO MORI“ ULICE V BYTOVKÁCH
Články, Názory

„MEMENTO MORI“ ULICE V BYTOVKÁCH

Ulice V Bytovkách „Narodila jsem se před nějakými 300 léty, jako sice prašná, ale neposkvrněná přírodní stezka vedoucí kolmo z hráze rybníka, kudy dnes vede ulice Přátelství. Mé dospívání uběhlo jako voda z rybníka, a na jeho dně je dnes Husovo náměstí. Těch rybníků bylo tehdy sedm, okolí za tratí se říká Jezera a stojí zde moderní obytné domy. Zahájením stavby císařské silnice z Prahy do Kutné Hory po hrázi v roce 1818 mi poprvé začalo haprovat zdraví. Dostavbou této silnice jsem se z toho dostala a dále žila jako v bavlnce. Čistý vzduch, pole, luka a traviny, bažanti a srnky, až k Podleskému rybníku, kde mě plavci v horkém létě vždy trochu zchladili, což bylo moc příjemné. Zplodiny jen organické, od koní vozků. Jinak jenom pěší. Jó, to byly časy… Bohužel klidu a pohody začalo ubývat ...
Chaos na radnici pokračuje aneb záhadně vyplacených 22 milionů
Články

Chaos na radnici pokračuje aneb záhadně vyplacených 22 milionů

Příběh o tom, jak se důležitá investiční akce Polyfunkční dům Pitkovice proměnila v rukou bývalého starosty Vojtěcha Zelenky na bezúročný úvěr pro soukromou společnost Raeder & Falge s.r.o. Hospodaření radnice Prahy 22 pod vedením bývalého starosty Vojtěcha Zelenky se stále více podobá neřízené sabotáži nebo dokonce úmyslnému, i když hloupému pokusu o podvod. Posledním objevem kontrol je záhadných 22 milionů korun, vyplacených soukromé firmě v rozporu s platnými pravidly a bez ohledu na neprovedené práce. Na prázdném poli na začátku Pitkovic má směrem od Uhříněvsi vyrůst polyfunkční dům. Krásný záměr se špatným provedením. Už loni v září mělo být podle záměru městské části vydáno stavební povolení a v polovině srpna letošního roku zde měly být kolaudovány nové třídy mateřské ško...
Tajná volba a personální rozhodování
Články

Tajná volba a personální rozhodování

Na březnovém zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 byla v bodu „Návrh na odvolání starosty“ odsouhlasena tajná volba. Tajný způsob volby odvolání starosty Zelenky ale vyvolal u některých lidí nevoli, dokonce vznikla petice, ve které její autoři uvedli, že toto tajné hlasování působí nedůvěryhodně. Co říká o způsobu hlasování zastupitelstva obce špičkový znalec ústavy? Ptáme se: významného odborníka na ústavní právo, profesora JUDr. Aleše Gerlocha, CSc., prorektora Univerzity Karlovy, vedoucího Katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty UK Praha a místopředsedy Legislativní rady vlády. „K esenciální nutnosti dodržování demokratických principů v rámci celého politického systému patří ústavní požadavek, aby politická rozhodnutí na všech úro...