Sobota, 2 července

Články

Proč?
Blog, Články

Proč?

PROČ nová občanská tiskovina pro uhříněveský, pitkovický a hájecký rybníček? Má to zdánlivě jednoduchý, ale zásadní význam. K jejímu vydávání nás přiměly podněty a připomínky Vás spoluobčanů, že jste - a my se přidáváme - jsme - informování prostřednictví oficiálního radničního Uhříněveského zpravodaje zcela jednotvárně a tendenčně. Jakýkoli kritický hlas, nebo hlas opozice, je potlačen a není slyšet. Radniční noviny zkrátka nikomu jinému než názoru samotných sedmi radních prostor nedávají. Je to trvalý zlozvyk mnohých podobných novin, naši ctění radní zjevně přehlédli, že jsme si jen před pár dny připomněli výročí 31 let svobody, názorové plura­lity a svobody slova. Nahlédněme do obsahu tohoto čísla občanských novin: dozvěděli jste se například, kdo může za to, že školní jídel...
Areál Rychety
Články

Areál Rychety

Chaos a nesmyslné soudní spory ze strany konšelů a starosty městské části Prahy 22 se promítají do další kauzy, kterou jako údajně zdárně vyřešenou oznámilo listopadové číslo obecního Uhříněveského zpravodaje. Jde o známý uhříněveský areál Rychety, který znají generace místních občanů jako dějiště dětských dnů, velikonočních nebo podzimních slavností, a pejskaři jako místní kynologické centrum. Zkrátka místo, které funguje, slouží lidem, a poskytuje prostor pro obecně prospěšné akce.Starosta a radní se ale místo toho, aby Rychety co nejvíce podpořili, rozhodli opět soudit. A dokonce prostor vyvlastnit! Poslední Uhříněveský zpravodaj přináší další vítězoslavný článek, tentokrát podepsaný radním a místostarostou Prahy 22 Pavlem Kosařem. Článek s titulkem „Komu patřily, patří a bud...
Články

Školní jídelna Uhříněves

Rekonstrukce této jídelny byla a je pod přímým vedením a gescí starosty Vojtěcha Zelenky. Stavba s dotací od hlavního města ve výši přes 11 milionů korun byla zahájena bez stavebního povolení, tedy „na černo”. Bez kompletní dokumentace, zato s narychlo vybraným dodavatelem stavební i technologické části. Na závěrečný účet čekáme, těžko ale pominout, že jídelna byla nakonec otevřena nezkolaudovaná a v některých ohledech i nefunkční. Chápeme, že možná bylo třeba chytnout dotační příležitost za pačesy. Proč se ale kvůli rekonstrukci doslova hazardovalo s lidskými životy, když se děti musely stravovat místo ve své jídelně v domově důchodců, a ohrožovaly tak místní seniory? A proč bylo vůbec nutné rekonstruovat školní jídelnu teprve nyní, v době světové pandemie?...
Jak dál s okruhem…
Články

Jak dál s okruhem…

Začátkem srpna rozvířila vody nejen naších obcí kauza „dobytek“. Starosta Vojtěch Zelenka tak nazval místopředsedu vlády Karla Havlíčka kvůli tweetu o „zlomení“ Uhříněvsi v komplikovaném povolovacím procesu Pražského okruhu. Silná slova a urážky svědčí o osobnosti jejich autora, ale kvůli nim zapadá to nejdůležitější: Kdy už se občané Uhříněvsi, Pitkovic a Hájku zbaví nepřetržitého proudu aut a spojka mezi dálnicemi konečně vznikne? Co je v procesu výstavby nového? Ptáme se: Karla Havlíčka, místopředsedy vlády, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu Mým osobním zájmem je, aby se lidem v Uhříněvsi a okolí dopravně ulehčilo. Z kauzy „lámání“ se musíme poučit. Musíme změnit zákon tak, aby o důležitých liniových stavbách nerozhodovaly stavební úřady obcí, které...
Články

ZŠ Romance

Vydání územního rozhodnutí tehdy starosta Vojtěch Zelenka napřed zhruba dva měsíce osobně blokoval. Pak bylo územní rozhodnutí ke stavbě nové školy dle zákona konečně vydáno, ale starosta se rozhodl, že jde o projekt špatný a tak je ho třeba „redesignovat“. Stavba byla na neuvěřitelné dva roky zastavena a teprve před pár týdny byl obcí vybrán jako náhradou za vlastní rozvrácený odbor rea­lizace staveb „koordinátor“ (nikoli projektant), který za zhruba 7 milionů korun přípravu základní školy Romance zahájí znovu od píky. Nikoliv „redesign“, prostě vše, co bylo dosud provedeno, skončí ve stoupě. Zdržení o mnoho let a navýšení rozpočtu do nereali­zovatelných cifer pana starostu Zelenku zjevně absolutně netrápí. Ani to, že o tak zásadním kroku, jakým je zlikvidování projektu s platným...
Články

Dešťovka a dům U zeleného stromu

Listopadové číslo Uhříněveského zpravodaje vítězoslavně oznámilo, že „Městská část uspěla s odvoláním proti další výstavbě společnosti VIVUS“. Radostný článek starosty Vojtěcha Zelenky, podle kterého se právní cestou podařilo donutit developera, aby hospodárně nakládal s dešťovou vodou, je ovšem pouze starostovo zbožného přání. Zpravodaj tvrdí, že MČ uspěla s odvoláním proti rozhodnutí o umístění stavby. Skutečnost je taková, že se městská část opravdu vůči územnímu rozhodnutí odvolala, ale odvolací orgán (Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavebního řádu) posoudil důvody odvolání jako nedůvodné a původní rozhodnutí vydané stavebním úřadem potvrdil. Územní rozhodnutí tak nabylo právní moci. Městská část se přesto rozhodla dál soudit. Projekt čtyřpatrového bytového domu a navaz...